Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) overweegt om de jacht beperkt toe te laten in enkele natuurgebieden. 'Ronduit absurd,' zo noemt SP.A-voorzitter John Crombez die piste. 'Minister Schauvliege slaagt er niet in om meer bos aan te planten, zet een rem op een offensief natuurbehoud en wil nu wel meer jacht toelaten in natuurdomeinen. Vlaanderen hunkert naar bewandelbare natuur en wat doet de bevoegde minister? Die wil plots de jagers erin loslaten.'

In een zaal kan men ook geen concert organiseren samen met een lezing en een rommelmarkt

SP.A is geen voorstander van meer ruimte voor de jacht, wel voor meer ruimte voor bos en natuur, klinkt het. Daarom wil Crombez zo snel mogelijk rond de tafel zitten met natuurorganisaties en jagers. 'Vlaanderen is erg dichtbevolkt, waardoor de nood aan meer bos en natuur heel hoog ligt. Als het beleid daar geen of een verkeerd antwoord op geeft, zijn we toe aan een ferme bezinning.'

Zo stelt Crombez voor om in overheidsdomeinen en natuurgebieden jacht helemaal te verbieden. Rond bos- en natuurgebieden in handen van de overheid of natuurverenigingen moet de jacht sterk beperkt worden. Ook op privédomeinen moet jacht verboden worden, tenzij jagers schriftelijke toestemming hebben van de eigenaar. Nu gebeurt het erg vaak dat privédomein ingekleurd staat als jachgebied zonder dat de eigenaar daar weet van heeft.

'Er zijn grenzen aan de draagkracht van alles, ook van onze Vlaamse natuurdomeinen', zegt Crombez. 'Ofwel zorgt de Vlaamse overheid voor meer natuur en voor meer groene ruimte, ofwel bouwt men de jacht en andere activiteiten af. In een zaal kan men ook geen concert organiseren samen met een lezing en een rommelmarkt. Wel, ook in natuurdomeinen kunnen we niet alles toelaten. De minister moet zeer dringend keuzes maken. De speeltijd is al lang voorbij.'