De cdH-politica, die ten tijde van de vorming van de regering-Leterme in Vlaanderen bekendheid verwierf als "Madame Non", vernam pas bij haar terugkeer uit vakantie dat ze in verdenking was gesteld. De inverdenkingstelling is gebaseerd op artikel 245 van het Strafwetboek, dat illegale belangenvermenging strafbaar stelt. Ze volgt op het onderzoek dat werd opgestart naar de aanwerving van kabinetsmedewerkers toen Milquet nog minister van Binnenlandse Zaken was in de regering-Di Rupo. Daarbij werd nagegaan of die medewerkers speciaal werden aangeworven met het oog op de campagne in de aanloop naar de verkiezingen van mei 2014. "Ik ben een vrouw die haar verantwoordelijkheid neemt", zei Milquet vanmorgen. Ze benadrukte uitvoerig haar integriteit, die haar voorbije twintig jaar in politiek nooit in vraag is gesteld, luidde het. Ook haalde ze het werk aan dat door de medewerkers werd verricht. "Het gaat niet om fictieve jobs", voegde Milquet er aan toe. De aantijgingen stellen volgens de Franstalige humaniste de werking van elk kabinet in vraag en brengen zelfs het politiek engagement in diskrediet. "Neen, politiek is niet verachtelijk zoals ik tijdens de verhoren heb kunnen aanvoelen. Neen, militant zijn en een samenlevingsproject verdedigen is niet ongezond", aldus nog Milquet. (Belga)

De cdH-politica, die ten tijde van de vorming van de regering-Leterme in Vlaanderen bekendheid verwierf als "Madame Non", vernam pas bij haar terugkeer uit vakantie dat ze in verdenking was gesteld. De inverdenkingstelling is gebaseerd op artikel 245 van het Strafwetboek, dat illegale belangenvermenging strafbaar stelt. Ze volgt op het onderzoek dat werd opgestart naar de aanwerving van kabinetsmedewerkers toen Milquet nog minister van Binnenlandse Zaken was in de regering-Di Rupo. Daarbij werd nagegaan of die medewerkers speciaal werden aangeworven met het oog op de campagne in de aanloop naar de verkiezingen van mei 2014. "Ik ben een vrouw die haar verantwoordelijkheid neemt", zei Milquet vanmorgen. Ze benadrukte uitvoerig haar integriteit, die haar voorbije twintig jaar in politiek nooit in vraag is gesteld, luidde het. Ook haalde ze het werk aan dat door de medewerkers werd verricht. "Het gaat niet om fictieve jobs", voegde Milquet er aan toe. De aantijgingen stellen volgens de Franstalige humaniste de werking van elk kabinet in vraag en brengen zelfs het politiek engagement in diskrediet. "Neen, politiek is niet verachtelijk zoals ik tijdens de verhoren heb kunnen aanvoelen. Neen, militant zijn en een samenlevingsproject verdedigen is niet ongezond", aldus nog Milquet. (Belga)