Biden legde tijdens een ceremonie aan het Capitool de eed af bij John Roberts, rechter in het Hooggerechtshof. Hij volgt de Republikein Donald Trump op, die zoals eerder aangekondigd niet aanwezig was bij de eedaflegging. De ex-president brak zo met een jarenlange traditie. (Belga)

Biden legde tijdens een ceremonie aan het Capitool de eed af bij John Roberts, rechter in het Hooggerechtshof. Hij volgt de Republikein Donald Trump op, die zoals eerder aangekondigd niet aanwezig was bij de eedaflegging. De ex-president brak zo met een jarenlange traditie. (Belga)