Zoals bekend zijn de socialistische voorzitters begonnen aan een voorzichtige snuffelronde met het oog op de vorming van een volgende federale regering, na afloop van de volmachtenperiode. Voor de coronacrisis toesloeg, bleef CD&V steevast op de lijn dat N-VA deel moet uitmaken van een federale regering om zo een meerderheid te hebben in beide taalgroepen.

In De Zevende Dag herhaalde Coens dat niet met zoveel woorden. Hij merkte op dat de hele voorbereidende fase draaide om een poging om PS en N-VA in de regering te krijgen. 'Dit debat is gebeurd', zei de christendemocratische voorzitter. 'Als men een oplossing vindt die de samenwerking tussen de federale en Vlaamse regering veilig stelt, dan is dat het belangrijkste.' Ter herinnering: CD&V zit samen met N-VA en Open VLD in die Vlaamse regering.

Voor Coens is het van belang dat lessen worden getrokken uit de coronacrisis. 'Samenwerking is cruciaal', luidde het. 'Wie meewil, wil mee, maar we moeten vooruit.'

Zijn liberale collega Egbert Lachaert, enkele maanden geleden nog het gezicht van het verzet binnen zijn partij tegen de paarsgroene regering die PS-voorzitter Paul Magnette voor ogen had, benadrukt dat nu 'de etiketjes' moeten worden losgelaten. 'De crisis is te diep. De mensen vragen dat er wordt bestuurd.' Het belangrijkste voor Lachaert is dat er een sociaal-economisch relanceplan komt.

Lees ook dit interview met Joachim Coens: 'Na volmachten hopelijk nieuwe formatiegesprekken'

Zoals bekend zijn de socialistische voorzitters begonnen aan een voorzichtige snuffelronde met het oog op de vorming van een volgende federale regering, na afloop van de volmachtenperiode. Voor de coronacrisis toesloeg, bleef CD&V steevast op de lijn dat N-VA deel moet uitmaken van een federale regering om zo een meerderheid te hebben in beide taalgroepen. In De Zevende Dag herhaalde Coens dat niet met zoveel woorden. Hij merkte op dat de hele voorbereidende fase draaide om een poging om PS en N-VA in de regering te krijgen. 'Dit debat is gebeurd', zei de christendemocratische voorzitter. 'Als men een oplossing vindt die de samenwerking tussen de federale en Vlaamse regering veilig stelt, dan is dat het belangrijkste.' Ter herinnering: CD&V zit samen met N-VA en Open VLD in die Vlaamse regering. Voor Coens is het van belang dat lessen worden getrokken uit de coronacrisis. 'Samenwerking is cruciaal', luidde het. 'Wie meewil, wil mee, maar we moeten vooruit.' Zijn liberale collega Egbert Lachaert, enkele maanden geleden nog het gezicht van het verzet binnen zijn partij tegen de paarsgroene regering die PS-voorzitter Paul Magnette voor ogen had, benadrukt dat nu 'de etiketjes' moeten worden losgelaten. 'De crisis is te diep. De mensen vragen dat er wordt bestuurd.' Het belangrijkste voor Lachaert is dat er een sociaal-economisch relanceplan komt.