Tijdens zijn laatste gemeenteraad kreeg De Clercq van alle partijen veel lof toegezwaaid voor de positieve, aangename en immer jeugdige ingesteldheid waarmee hij aan politiek deed, de bereidheid om naar anderen te luisteren en in discussies constructief naar oplossingen te zoeken. In zijn dankwoord stelde De Clercq dat hij conform het DNA van zijn partij steeds heeft willen bijdragen tot een warme en sociale gemeenschap. Als zijn voornaamste realisatie wees hij op het cultureel centrum De Wildeman en het sport- en ontspanningscentrum de Kempen. In de gemeenteraad wordt De Clerck als schepen opgevolgd door partijgenoot Luk Draye, hoogleraar van de Faculteit Letteren van de KU Leuven en burgemeester van Herent van 2010 tot 2012. Griet Lissens volgt hem op als gemeenteraadslid. De Clerck werd recent verkozen als voorzitter van de lokale sp.a in Herent en wil in die functie nu al zijn aandacht richten op de voorbereiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Nadien is hij evenwel geen kandidaat meer voor een uitvoerend mandaat. (Belga)

Tijdens zijn laatste gemeenteraad kreeg De Clercq van alle partijen veel lof toegezwaaid voor de positieve, aangename en immer jeugdige ingesteldheid waarmee hij aan politiek deed, de bereidheid om naar anderen te luisteren en in discussies constructief naar oplossingen te zoeken. In zijn dankwoord stelde De Clercq dat hij conform het DNA van zijn partij steeds heeft willen bijdragen tot een warme en sociale gemeenschap. Als zijn voornaamste realisatie wees hij op het cultureel centrum De Wildeman en het sport- en ontspanningscentrum de Kempen. In de gemeenteraad wordt De Clerck als schepen opgevolgd door partijgenoot Luk Draye, hoogleraar van de Faculteit Letteren van de KU Leuven en burgemeester van Herent van 2010 tot 2012. Griet Lissens volgt hem op als gemeenteraadslid. De Clerck werd recent verkozen als voorzitter van de lokale sp.a in Herent en wil in die functie nu al zijn aandacht richten op de voorbereiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Nadien is hij evenwel geen kandidaat meer voor een uitvoerend mandaat. (Belga)