Uit een analyse, die werd uitgevoerd na de verijdelde aanval in de Thalys tussen Amsterdam en Parijs en de aanslagen in Parijs, blijkt dat de huidige veiligheidsmaatregelen bij NMBS inefficiënt zijn. Om de veiligheid op het spoornet te verbeteren, stelt Cornu dan ook voor om de agenten van Securail de kans te geven om bepaalde taken op zich te nemen, die momenteel nog door de federale politie worden uitgevoerd. Het gaat dan over fouilleren en systematische identiteitscontroles. Om die taken te kunnen uitvoeren, zouden de agenten gewapend moeten zijn en patrouilles moeten kunnen uitvoeren met explosievenhonden. De CEO vraagt ten slotte om de wet zo aan te passen dat alle werknemers die toegang hebben tot de spoorinfrastructuur gescreend kunnen worden. (Belga)

Uit een analyse, die werd uitgevoerd na de verijdelde aanval in de Thalys tussen Amsterdam en Parijs en de aanslagen in Parijs, blijkt dat de huidige veiligheidsmaatregelen bij NMBS inefficiënt zijn. Om de veiligheid op het spoornet te verbeteren, stelt Cornu dan ook voor om de agenten van Securail de kans te geven om bepaalde taken op zich te nemen, die momenteel nog door de federale politie worden uitgevoerd. Het gaat dan over fouilleren en systematische identiteitscontroles. Om die taken te kunnen uitvoeren, zouden de agenten gewapend moeten zijn en patrouilles moeten kunnen uitvoeren met explosievenhonden. De CEO vraagt ten slotte om de wet zo aan te passen dat alle werknemers die toegang hebben tot de spoorinfrastructuur gescreend kunnen worden. (Belga)