Wat hebben de scherpste opiniestukken op Knack.be teweeggebracht? Knack vroeg het aan de auteurs.
...

Hoe hebt u Kjell leren kennen? Saskia Van Nieuwenhove: Ik werd door verschillende pleegouders opgebeld met alarmerende signalen: dat ze Kjell al eens een weekend in crisis hadden opgevangen en dat ze enkele weken later opnieuw een dringende telefoon kregen voor datzelfde kind. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat een internaat elke vrijdagavond last minute een oplossing moet vinden, omdat niemand komt opdagen? Ik heb ook enkele keren met Kjell zelf gepraat, omdat ik het verhaal wilde brengen vanuit zijn perspectief. Hij zit al sinds zijn derde op internaat: zijn mama is erg ziek en zijn papa is veroordeeld wegens huiselijk geweld. Uiteraard kent hij termen als 'minister' of 'pleegzorg' niet. Maar ik zal nooit vergeten dat hij me vroeg waarom hij 'elke vrijdag een andere mama' had. Daarover kunnen politici met dure woorden discussiëren, maar het toont wel het failliet aan van gepaste zorg voor zo'n kwetsbaar kind. De jongen belandde van het ene crisispleeggezin in het andere. Waarom is het fout gelopen? Van Nieuwenhove: In zijn geval gingen verschillende diensten met elkaar in de clinch. Enerzijds pleegzorg: zij dachten dat Kjell niet meer zou aarden in een gezin. En anderzijds het internaat, gesteund door het CLB: zij wilden hem die kans wel nog geven. Door dat meningsverschil werd geen aanvraag voor perspectiefbiedende pleegzorg ingediend, en kon hij in het weekend dus alleen terecht bij de crisisopvang. Telkens in een nieuw gezin. Hebt u antwoord van minister Vandeurzen gekregen? Van Nieuwenhove: Nee. Maar het stuk stond nog geen twee uur op Knack.be, of er was al telefoon van zijn administratie: we moesten het meteen offline halen, omdat er een oplossing was. Uiteindelijk hebben we die oplossing als update bij het stuk geplaatst: dat Kjell tijdelijk bij een zorgjuf van het internaat terechtkon. Zij had een paar weken voordien al voorgesteld om hem in het weekend mee naar huis te nemen, maar dat was toen afgewezen. Men vond het - terecht - geen goed idee dat hij als enige 'geprivilegieerde' kindje in het weekend met de juf naar huis mocht. En hoe goed zij het ook bedoelde, toch is die 'oplossing' na zes maanden ten einde gelopen. In juli is Kjell alsnog naar een instelling gestuurd. Einde verhaal. Hebt u nog contact met hem? Van Nieuwenhove: Sinds juli niet meer, maar ik heb wel nog gesprekken gehad met zijn mama. Volgens haar stelt Kjell het niet zo goed. De 'oplossing' was voor hem zeer ingrijpend. In elf maanden tijd heeft hij acht keer een 'tijdelijke thuis' gekregen, acht keer een nieuw bedje. *Kjell is een schuilnaam