Tijdens de Dag van de Jeugdzorg heeft de Leuvense vzw De Wissel de Prijs Jeugdzorg 2010 gekregen voor het project 'Samenwerken verbindt'. De Wissel is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg die jongeren begeleidt die door hun gedrag uit de hulpverlening dreigen te vallen.

'"Samenwerken verbindt" is een unieke samenwerking tussen het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), de Bijzondere Jeugdzorg en het OCMW', zegt directeur Luc Deneffe. 'Deze erkenning doet deugd.' Het project, dat in juni van start gaat, wil de kloof in de hulpverlening tussen minderjarigheid en meerderjarigheid verkleinen. Zodra jongeren meerderjarig worden, vallen ze immers buiten de jeugdzorg en moeten ze zelf oplossingen voor hun situatie zoeken. De Wissel hanteert daarvoor het zogenaamde tandemprincipe. 'Twee maanden voor het einde van de jeugdzorg beginnen we met afrondingsgesprekken met de jongere. Het CAW is daarbij aanwezig, zodat de overgang voor hem of haar vlotter verloopt', vertelt Deneffe. Daarna is er nog een periode waarin een begeleider uit de Bijzondere Jeugdzorg meekan naar het CAW. Deneffe benadrukt wel dat de jongere zelf de beslissingen moet nemen.

Verder omvat het project een spel naar analogie van 'Op eigen benen' in Antwerpen. 'Je kunt het vergelijken met een kwartetspel met vragen. Je trekt een kaart en beantwoordt dan de vraag die daarop staat', legt Deneffe uit. Zo zijn er onder meer 'wie is da'- of 'waar is da'-vragen. Op die manier komen jongeren te weten waar ze terechtkunnen in Leuven. Niet alleen voor hulpverlening, maar bijvoorbeeld ook voor een goedkope maaltijd. Bijzonder is dat die vragen samen met jongeren opgesteld zijn.'

Deneffe wil de prijs aangrijpen om de sector in een beter daglicht te stellen. 'Onze sector heeft een negatieve connotatie, waardoor onze jongeren minder kansen krijgen. Bij zo'n prijs kunnen wij zeggen dat de jongeren zelf de sturende partij zijn. Zij kunnen eigenlijk heel wat. Misschien luisteren wij gewoon niet genoeg.'

Liesbeth Vanderveken

Tijdens de Dag van de Jeugdzorg heeft de Leuvense vzw De Wissel de Prijs Jeugdzorg 2010 gekregen voor het project 'Samenwerken verbindt'. De Wissel is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg die jongeren begeleidt die door hun gedrag uit de hulpverlening dreigen te vallen. '"Samenwerken verbindt" is een unieke samenwerking tussen het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), de Bijzondere Jeugdzorg en het OCMW', zegt directeur Luc Deneffe. 'Deze erkenning doet deugd.' Het project, dat in juni van start gaat, wil de kloof in de hulpverlening tussen minderjarigheid en meerderjarigheid verkleinen. Zodra jongeren meerderjarig worden, vallen ze immers buiten de jeugdzorg en moeten ze zelf oplossingen voor hun situatie zoeken. De Wissel hanteert daarvoor het zogenaamde tandemprincipe. 'Twee maanden voor het einde van de jeugdzorg beginnen we met afrondingsgesprekken met de jongere. Het CAW is daarbij aanwezig, zodat de overgang voor hem of haar vlotter verloopt', vertelt Deneffe. Daarna is er nog een periode waarin een begeleider uit de Bijzondere Jeugdzorg meekan naar het CAW. Deneffe benadrukt wel dat de jongere zelf de beslissingen moet nemen. Verder omvat het project een spel naar analogie van 'Op eigen benen' in Antwerpen. 'Je kunt het vergelijken met een kwartetspel met vragen. Je trekt een kaart en beantwoordt dan de vraag die daarop staat', legt Deneffe uit. Zo zijn er onder meer 'wie is da'- of 'waar is da'-vragen. Op die manier komen jongeren te weten waar ze terechtkunnen in Leuven. Niet alleen voor hulpverlening, maar bijvoorbeeld ook voor een goedkope maaltijd. Bijzonder is dat die vragen samen met jongeren opgesteld zijn.' Deneffe wil de prijs aangrijpen om de sector in een beter daglicht te stellen. 'Onze sector heeft een negatieve connotatie, waardoor onze jongeren minder kansen krijgen. Bij zo'n prijs kunnen wij zeggen dat de jongeren zelf de sturende partij zijn. Zij kunnen eigenlijk heel wat. Misschien luisteren wij gewoon niet genoeg.' Liesbeth Vanderveken