Op dit moment geldt de regel dat mensen die een nauw contact gehad hebben met iemand die positief getest is op COVID-19, maar geen klachten vertonen, tien dagen in quarantaine moeten en dit zonder een test. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona zijn nu overeengekomen dat de teststrategie verfijnd wordt en deze regel voortaan niet meer geldt voor verschillende beroepen, beroepsgroepen of sectoren. Het gaat om de zorg- en welzijnssector (preventieve en curatieve geneeskunde, thuishulp en zorg aan huis) en hun ondersteunende diensten (administratief, schoonmaak en logistiek). Ook verschillende federale diensten zijn betrokken: Justitie, Defensie, Politie, hulpdiensten (brandweer, civiele bescherming). De nieuwe regel geldt ook voor diensten voor de publieke hygiëne, diensten voor asiel en migratie, industrieën voor de productie van medische verbruiksgoederen, geneesmiddelen en noodzakelijke gezondheidsproducten, de jeugdhulpsector. Ook personeel van scholen en diensten voor jonge kinderen en mantelzorgers met een hoogrisicocontact zullen voortaan getest worden. Deze groepen kunnen getest worden op dag vijf na de dag waarop ze een nauw contact hadden met een COVID-19-geteste. Bij een negatief testresultaat op dag vijf houdt de quarantaine twee dagen later op. Bij een positief testresultaat op dag vijf geldt een isolatie van minstens zeven dagen. Deze isolatie start op de dag van de testafname bij asymptomatische patiënten, of op de dag dat de eerste klachten opgetreden zijn bij symptomatische patiënten. Wanneer klachten optreden, moet men, om terug te keren uit isolatie, drie dagen koortsvrij te zijn en een duidelijke verbetering van de klachten vaststellen. De betrokken beroepsgroepen werden al hierover geïnformeerd op 28 oktober. (Belga)

Op dit moment geldt de regel dat mensen die een nauw contact gehad hebben met iemand die positief getest is op COVID-19, maar geen klachten vertonen, tien dagen in quarantaine moeten en dit zonder een test. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona zijn nu overeengekomen dat de teststrategie verfijnd wordt en deze regel voortaan niet meer geldt voor verschillende beroepen, beroepsgroepen of sectoren. Het gaat om de zorg- en welzijnssector (preventieve en curatieve geneeskunde, thuishulp en zorg aan huis) en hun ondersteunende diensten (administratief, schoonmaak en logistiek). Ook verschillende federale diensten zijn betrokken: Justitie, Defensie, Politie, hulpdiensten (brandweer, civiele bescherming). De nieuwe regel geldt ook voor diensten voor de publieke hygiëne, diensten voor asiel en migratie, industrieën voor de productie van medische verbruiksgoederen, geneesmiddelen en noodzakelijke gezondheidsproducten, de jeugdhulpsector. Ook personeel van scholen en diensten voor jonge kinderen en mantelzorgers met een hoogrisicocontact zullen voortaan getest worden. Deze groepen kunnen getest worden op dag vijf na de dag waarop ze een nauw contact hadden met een COVID-19-geteste. Bij een negatief testresultaat op dag vijf houdt de quarantaine twee dagen later op. Bij een positief testresultaat op dag vijf geldt een isolatie van minstens zeven dagen. Deze isolatie start op de dag van de testafname bij asymptomatische patiënten, of op de dag dat de eerste klachten opgetreden zijn bij symptomatische patiënten. Wanneer klachten optreden, moet men, om terug te keren uit isolatie, drie dagen koortsvrij te zijn en een duidelijke verbetering van de klachten vaststellen. De betrokken beroepsgroepen werden al hierover geïnformeerd op 28 oktober. (Belga)