De Vlaamse Jeugdraad heeft deze zomer aan in totaal 798 kinderen en jongeren gevraagd welke thema's hen bezighouden. De jongeren kregen bij die interviews de kans om drie onderwerpen te kiezen uit een vooraf opgestelde lijst van 26.

Vooral de thema's 'goed in je vel' (onder meer psychische welzijn), onderwijs en natuur & milieu bleken echt te leven bij de Vlaamse jeugd. Andere onderwerpen die geregeld terugkwamen waren: gezondheid, klimaatverandering, armoede, vrije tijd, werk, diversiteit en geld.

De Vlaamse Jeugdraad benadrukt wel dat het niet gaat om een onderzoek met een representatieve steekproef. Er werden vooral tijdens evenementen of activiteiten jongeren opgezocht voor een face-to-face interview. 'Zo kregen ze de kans om ook uit te leggen waarom ze die thema's belangrijk vinden', zegt Sarah Latré, persverantwoordelijke van de Vlaamse Jeugdraad. 'We hebben daarnaast ook extra aandacht gegeven aan kansengroepen', zegt ze nog. Zo werd er onder meer langsgegaan bij een Hannibal-kamp, voor kinderen met een beperking, en bij Altochtonen van de toekomst, het jongerenproject van Vluchtelingewerk Vlaanderen.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle Vlaamse en Brusselse jongeren tussen 8 en 15 november digitaal een stem uitbrengen op de geselecteerde onderwerpen. Vanaf begin 2018 zal een nieuwe Vlaamse Jeugdraad aan de slag gaan met de drie thema's waarop het vaakst gestemd werd.

'Voor die drie onderwerpen zullen beleidsaanbevelingen worden gedaan voor de Vlaamse regering', zegt Latré. 'Ook dat zal in samenwerking met jongeren gebeuren. Het is echt de bedoeling om in naam van zo veel mogelijk kinderen en jongeren te spreken.'

De Vlaamse Jeugdraad heeft deze zomer aan in totaal 798 kinderen en jongeren gevraagd welke thema's hen bezighouden. De jongeren kregen bij die interviews de kans om drie onderwerpen te kiezen uit een vooraf opgestelde lijst van 26. Vooral de thema's 'goed in je vel' (onder meer psychische welzijn), onderwijs en natuur & milieu bleken echt te leven bij de Vlaamse jeugd. Andere onderwerpen die geregeld terugkwamen waren: gezondheid, klimaatverandering, armoede, vrije tijd, werk, diversiteit en geld. De Vlaamse Jeugdraad benadrukt wel dat het niet gaat om een onderzoek met een representatieve steekproef. Er werden vooral tijdens evenementen of activiteiten jongeren opgezocht voor een face-to-face interview. 'Zo kregen ze de kans om ook uit te leggen waarom ze die thema's belangrijk vinden', zegt Sarah Latré, persverantwoordelijke van de Vlaamse Jeugdraad. 'We hebben daarnaast ook extra aandacht gegeven aan kansengroepen', zegt ze nog. Zo werd er onder meer langsgegaan bij een Hannibal-kamp, voor kinderen met een beperking, en bij Altochtonen van de toekomst, het jongerenproject van Vluchtelingewerk Vlaanderen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle Vlaamse en Brusselse jongeren tussen 8 en 15 november digitaal een stem uitbrengen op de geselecteerde onderwerpen. Vanaf begin 2018 zal een nieuwe Vlaamse Jeugdraad aan de slag gaan met de drie thema's waarop het vaakst gestemd werd. 'Voor die drie onderwerpen zullen beleidsaanbevelingen worden gedaan voor de Vlaamse regering', zegt Latré. 'Ook dat zal in samenwerking met jongeren gebeuren. Het is echt de bedoeling om in naam van zo veel mogelijk kinderen en jongeren te spreken.'