Het Kinderrechtencommissariaat, het Kenniscentrum Kinderrechten en de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen hebben in de week van 11 tot 17 mei een grootschalige online-enquête gehouden bij 8 tot 17-jarigen, naar hun ervaringen en behoeften in coronatijden. Er liepen meer dan 44.000 antwoorden binnen, die weliswaar niet representatief werden afgewogen.

Uit de enquête blijkt alvast dat kinderen en jongeren zwaar getroffen werden door de coronacrisis, maar dat hun stem amper werd gehoord. Er was ook weinig aandacht voor de impact op hun rechten, zoals het recht op onderwijs of op bescherming tegen geweld. Kinderen en jongeren vinden corona 'stom'. Ze vinden het een 'rare periode'. Verveling en eenzaamheid slaan veel sterker toe dan voor de crisis.

School

70 procent van de kinderen en 45 procent van de jongeren zegt school te missen. 85 procent van de kinderen wil zelfs graag terug naar school, en 72 procent van de jongeren zegt dat. Bijna 1 op de 2 respondenten zegt meer schoolstress te hebben, een percentage dat met elk leerjaar stijgt. Voor 1 op de 4 is het thuis te druk om schoolwerk te maken. Bijna de helft van de kinderen begrijpt het huiswerk niet altijd, dat geldt ook voor 1 op de 4 jongeren.

De meeste kinderen zeggen overigens wel voldoende geschikt materiaal te hebben.

Vrienden

Kinderen en jongeren missen hun vrienden en hun vrije tijd. De helft speelt met broers of zussen maar 1 op de 5 moet alleen spelen. Bij jongeren is er vooral online contact met vrienden. Zo'n 16 procent beschikt thuis niet over een eigen plekje om zich terug te trekken.

Onrust en zeggenschap

Er is ook veel onrust bij de jeugd: meer dan 1 op de 3 is bang om zelf ziek te worden en 2 op de 3 is bezorgd over de gezondheid van familie of vrienden.

De enquête bevestigt ook signalen van hulpverleners dat er door de lockdown meer intrafamiliaal geweld is. 1 op de 2 kinderen en jongeren zegt dat er nu thuis meer ruzie is en 1 op de 10 maakt soms fysiek of verbaal geweld mee. Van die kinderen zegt de meerderheid dat geweld vaker voorkomt sinds corona.

Voor pesten is er dan weer een positieve impact, want een meerderheid wordt nu minder gepest dan voorheen.

Ten slotte peilde de enquête ook of kinderen en jongeren een stem hebben in hoe ze thuis, in de voorziening of waar ze wonen omgaan met de coronarichtlijnen. We stellen vast dat 18 procent van de kinderen niet mag meepraten over die regels. Bij jongeren is dat 23 procent. Bijna 1 op de 4 dus. Voor jongeren die in een groepsvoorziening wonen, is dat zelfs 55 procent: dus meer dan de helft zegt dat ze daarover niet mogen meepraten.

Het Kinderrechtencommissariaat, het Kenniscentrum Kinderrechten en de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen hebben in de week van 11 tot 17 mei een grootschalige online-enquête gehouden bij 8 tot 17-jarigen, naar hun ervaringen en behoeften in coronatijden. Er liepen meer dan 44.000 antwoorden binnen, die weliswaar niet representatief werden afgewogen. Uit de enquête blijkt alvast dat kinderen en jongeren zwaar getroffen werden door de coronacrisis, maar dat hun stem amper werd gehoord. Er was ook weinig aandacht voor de impact op hun rechten, zoals het recht op onderwijs of op bescherming tegen geweld. Kinderen en jongeren vinden corona 'stom'. Ze vinden het een 'rare periode'. Verveling en eenzaamheid slaan veel sterker toe dan voor de crisis. 70 procent van de kinderen en 45 procent van de jongeren zegt school te missen. 85 procent van de kinderen wil zelfs graag terug naar school, en 72 procent van de jongeren zegt dat. Bijna 1 op de 2 respondenten zegt meer schoolstress te hebben, een percentage dat met elk leerjaar stijgt. Voor 1 op de 4 is het thuis te druk om schoolwerk te maken. Bijna de helft van de kinderen begrijpt het huiswerk niet altijd, dat geldt ook voor 1 op de 4 jongeren.De meeste kinderen zeggen overigens wel voldoende geschikt materiaal te hebben.Kinderen en jongeren missen hun vrienden en hun vrije tijd. De helft speelt met broers of zussen maar 1 op de 5 moet alleen spelen. Bij jongeren is er vooral online contact met vrienden. Zo'n 16 procent beschikt thuis niet over een eigen plekje om zich terug te trekken. Er is ook veel onrust bij de jeugd: meer dan 1 op de 3 is bang om zelf ziek te worden en 2 op de 3 is bezorgd over de gezondheid van familie of vrienden. De enquête bevestigt ook signalen van hulpverleners dat er door de lockdown meer intrafamiliaal geweld is. 1 op de 2 kinderen en jongeren zegt dat er nu thuis meer ruzie is en 1 op de 10 maakt soms fysiek of verbaal geweld mee. Van die kinderen zegt de meerderheid dat geweld vaker voorkomt sinds corona. Voor pesten is er dan weer een positieve impact, want een meerderheid wordt nu minder gepest dan voorheen. Ten slotte peilde de enquête ook of kinderen en jongeren een stem hebben in hoe ze thuis, in de voorziening of waar ze wonen omgaan met de coronarichtlijnen. We stellen vast dat 18 procent van de kinderen niet mag meepraten over die regels. Bij jongeren is dat 23 procent. Bijna 1 op de 4 dus. Voor jongeren die in een groepsvoorziening wonen, is dat zelfs 55 procent: dus meer dan de helft zegt dat ze daarover niet mogen meepraten.