Jaak Haentjens, de advocaat van Kim De Gelder, is ervan overtuigd dat er tijdens het assisenproces procedurefouten zijn gemaakt. Dat betekent dat er grond is voor cassatieberoep. Het Hof van Cassatie zou dan moeten nagaan of het proces moet worden overgedaan.

Dat betekent niet dat er ook effectief cassatieberoep wordt aangetekend. Haentjens gaat met zijn client overleggen of ze mogelijk stappen in die richting gaan ondernemen. Dat heeft hij laten weten tijdens De Ochtend op Radio 1. De advocaat wilde niet zeggen over welke procedurefouten het gaat.

Jef Vermassen

Haentjens toonde zich ten zeerste verwonderd over het voornemen van Jef Vermassen, advocaat van de burgerlijke partijen om Kim De Gelder op te zoeken in zijn cel en hem te vragen wat zijn motief is. 'Die vraag verwondert mij. Op het proces is tot uiting gekomen dat Vermassen heel goed wist wat het motief van Kim De Gelder was. Het is vreemd dat hij hem nu in zijn cel wil opzoeken om naar zijn motief te vragen. Ik denk niet dat men daar op in zal gaan.'

Geheime motief

Jef Vermassen hield tijdens het assisenproces een opmerkelijk pleidooi dat vier uur duurde. Ook tijdens de replieken kwam hij herhaaldelijk terug op wat hij 'het geheime motief' van Kim De Gelder noemde. Dat was volgens hem verliefdheid op een Nederlands meisje met wie hij een tijdlang gechat heeft. Hij zou de moorden volgens Vermassen gepleegd hebben om aan het meisje aan te tonen dat hij uniek was en om zijn mannelijkheid te bewijzen.

Vermassen bleef tijdens het proces hameren op dit geheime motief. In zijn eerste reactie na de veroordeling van Kim de Gelder verrasste hij door te zeggen dat hij hem wil opzoeken in zijn cel om hem te vragen wat zijn motief was.

Geïnterneerd

Jaak Haentjens is ervan overtuigd dat zijn client na verloop van tijd binnen het gevangeniswezen toch geïnterneerd zal worden. 'Ik heb hem vier jaar lang zien evolueren. Het grote probleem is dat er in ons land geen mogelijkheden zijn om geïnterneerden op te vangen zoals het hoort.'

Tijdens het assisenproces Kim De Gelder werd meermaals pijnlijk duidelijk dat de uitvoering van de wet op de internering van mei 2007 op zich laat wachten. Ook assisenvoorzitter Koen Defoort deed aan het einde van het proces een oproep tot de politici om werk te maken van de uitvoering van die wet. (EE)

Jaak Haentjens, de advocaat van Kim De Gelder, is ervan overtuigd dat er tijdens het assisenproces procedurefouten zijn gemaakt. Dat betekent dat er grond is voor cassatieberoep. Het Hof van Cassatie zou dan moeten nagaan of het proces moet worden overgedaan. Dat betekent niet dat er ook effectief cassatieberoep wordt aangetekend. Haentjens gaat met zijn client overleggen of ze mogelijk stappen in die richting gaan ondernemen. Dat heeft hij laten weten tijdens De Ochtend op Radio 1. De advocaat wilde niet zeggen over welke procedurefouten het gaat. Jef Vermassen Haentjens toonde zich ten zeerste verwonderd over het voornemen van Jef Vermassen, advocaat van de burgerlijke partijen om Kim De Gelder op te zoeken in zijn cel en hem te vragen wat zijn motief is. 'Die vraag verwondert mij. Op het proces is tot uiting gekomen dat Vermassen heel goed wist wat het motief van Kim De Gelder was. Het is vreemd dat hij hem nu in zijn cel wil opzoeken om naar zijn motief te vragen. Ik denk niet dat men daar op in zal gaan.' Geheime motief Jef Vermassen hield tijdens het assisenproces een opmerkelijk pleidooi dat vier uur duurde. Ook tijdens de replieken kwam hij herhaaldelijk terug op wat hij 'het geheime motief' van Kim De Gelder noemde. Dat was volgens hem verliefdheid op een Nederlands meisje met wie hij een tijdlang gechat heeft. Hij zou de moorden volgens Vermassen gepleegd hebben om aan het meisje aan te tonen dat hij uniek was en om zijn mannelijkheid te bewijzen. Vermassen bleef tijdens het proces hameren op dit geheime motief. In zijn eerste reactie na de veroordeling van Kim de Gelder verrasste hij door te zeggen dat hij hem wil opzoeken in zijn cel om hem te vragen wat zijn motief was.Geïnterneerd Jaak Haentjens is ervan overtuigd dat zijn client na verloop van tijd binnen het gevangeniswezen toch geïnterneerd zal worden. 'Ik heb hem vier jaar lang zien evolueren. Het grote probleem is dat er in ons land geen mogelijkheden zijn om geïnterneerden op te vangen zoals het hoort.' Tijdens het assisenproces Kim De Gelder werd meermaals pijnlijk duidelijk dat de uitvoering van de wet op de internering van mei 2007 op zich laat wachten. Ook assisenvoorzitter Koen Defoort deed aan het einde van het proces een oproep tot de politici om werk te maken van de uitvoering van die wet. (EE)