Vermassen, die zijn uitspraken doet in Het Laatste Nieuws, ziet zelf maar één verklaring. "In de huidige samenleving heeft niemand nog zicht op wie zich in een totaal isolement voorbereidt om toe te slaan."

Sociale controle

Kim De Gelder, Hans Van Themsche, Ronald Janssen. In ons land duiken steeds vaker psychopaten op. Een onrustwekkende evolutie, zegt Jef Vermassen. "Ik heb me een paar maanden geleden nog de bedenking gemaakt, toen ik een man tijdens een reconstructie emotieloos de verkrachting van een vrouw zag overdoen met een pop. Mensen zonder de minste empathie, ik kom ze steeds vaker tegen."

Vermassen wijt het ten dele aan de samenleving, of eerder aan het gebrek aan 'samen leven'. "De wereld is erg geëvolueerd", aldus Vermassen. "In de jaren 70 en 80, de eerste decennia dat ik pleitte, kwam ik dit soort psychopaten amper tegen. Er was enorme sociale controle. Natuurlijk waren er ook toen al psychopaten. Maar de sociale controle die permanent aanwezig was, had een positieve impact op de onevenwichtigen."

Materialisme

Die geesteszieken zijn er vandaag nog altijd, maar ze houden zich schuil in een cocon en niemand lijkt het te merken, stelt Vermassen.

"Dat is het grote gevaar", stelt Vermassen nog. "Ik schrijf dat toe aan wat ik al jaren de 'psychopatisering van de samenleving' noem. Mensen geven minder om elkaar, enkel nog om zichzelf. Sommigen denken dat ze het centrum van het heelal zijn, het materialisme is een nieuwe god geworden. De samenleving is wat dat betreft erg veranderd, minder empatisch geworden. Vandaar dat ik het eigenlijk ook liever over sociopaten dan psychopaten heb. Dit soort misdadigers is sociaal gestoord." (Belga/TV)

Vermassen, die zijn uitspraken doet in Het Laatste Nieuws, ziet zelf maar één verklaring. "In de huidige samenleving heeft niemand nog zicht op wie zich in een totaal isolement voorbereidt om toe te slaan." Kim De Gelder, Hans Van Themsche, Ronald Janssen. In ons land duiken steeds vaker psychopaten op. Een onrustwekkende evolutie, zegt Jef Vermassen. "Ik heb me een paar maanden geleden nog de bedenking gemaakt, toen ik een man tijdens een reconstructie emotieloos de verkrachting van een vrouw zag overdoen met een pop. Mensen zonder de minste empathie, ik kom ze steeds vaker tegen."Vermassen wijt het ten dele aan de samenleving, of eerder aan het gebrek aan 'samen leven'. "De wereld is erg geëvolueerd", aldus Vermassen. "In de jaren 70 en 80, de eerste decennia dat ik pleitte, kwam ik dit soort psychopaten amper tegen. Er was enorme sociale controle. Natuurlijk waren er ook toen al psychopaten. Maar de sociale controle die permanent aanwezig was, had een positieve impact op de onevenwichtigen."Die geesteszieken zijn er vandaag nog altijd, maar ze houden zich schuil in een cocon en niemand lijkt het te merken, stelt Vermassen."Dat is het grote gevaar", stelt Vermassen nog. "Ik schrijf dat toe aan wat ik al jaren de 'psychopatisering van de samenleving' noem. Mensen geven minder om elkaar, enkel nog om zichzelf. Sommigen denken dat ze het centrum van het heelal zijn, het materialisme is een nieuwe god geworden. De samenleving is wat dat betreft erg veranderd, minder empatisch geworden. Vandaar dat ik het eigenlijk ook liever over sociopaten dan psychopaten heb. Dit soort misdadigers is sociaal gestoord." (Belga/TV)