Wie een beleggingsproduct verkoopt met een beloofd superdividend van 13% gedurende 10 jaar en nadien failliet gaat zodat hun klanten al hun geld kwijt zijn, wordt steevast voor de rechter gedaagd, stelt Dedecker in een persbericht. "De Gemeentelijke Holding en haar praeses Francis Vermeiren hebben net hetzelfde gedaan en zouden naar eigen zeggen opnieuw hetzelfde doen", hekelt Dedecker, die ook de band tussen de politiek en de Holding aankaart. Het gerecht moet nu de zaak onderzoeken, klinkt het. Volgens het Oostendse Kamerlid hebben 246 van de 308 Vlaamse gemeenten in 2009 aandelen bijgekocht bij de Gemeentelijke Holding, alles samen voor ruim 91 miljoen euro. Hij roept alle inwoners van deze gemeenten op om zijn voorbeeld te volgen of zich bij zijn klacht aan te sluiten. Vlaams LDD-fractieleider Lode Vereeck stelt dat de verantwoordelijkheid moet vastgesteld worden door een onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement. Inmiddels hield de commissie Financiën al een hoorzitting met Holding-voorzitter Francis Vermeiren en dagelijks bestuurder Carlos Bourgeois. "Mijn fractie is van oordeel dat de verantwoordelijkheden met betrekking tot de Gemeentelijke Holding moeten worden vastgesteld in een onderzoekscommissie. Wij hebben daartoe een voorstel ingediend samen met Groen!. Ook, en zekere na, de eerste hoorzitting blijven wij die mening toegedaan." (KAV)

Wie een beleggingsproduct verkoopt met een beloofd superdividend van 13% gedurende 10 jaar en nadien failliet gaat zodat hun klanten al hun geld kwijt zijn, wordt steevast voor de rechter gedaagd, stelt Dedecker in een persbericht. "De Gemeentelijke Holding en haar praeses Francis Vermeiren hebben net hetzelfde gedaan en zouden naar eigen zeggen opnieuw hetzelfde doen", hekelt Dedecker, die ook de band tussen de politiek en de Holding aankaart. Het gerecht moet nu de zaak onderzoeken, klinkt het. Volgens het Oostendse Kamerlid hebben 246 van de 308 Vlaamse gemeenten in 2009 aandelen bijgekocht bij de Gemeentelijke Holding, alles samen voor ruim 91 miljoen euro. Hij roept alle inwoners van deze gemeenten op om zijn voorbeeld te volgen of zich bij zijn klacht aan te sluiten. Vlaams LDD-fractieleider Lode Vereeck stelt dat de verantwoordelijkheid moet vastgesteld worden door een onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement. Inmiddels hield de commissie Financiën al een hoorzitting met Holding-voorzitter Francis Vermeiren en dagelijks bestuurder Carlos Bourgeois. "Mijn fractie is van oordeel dat de verantwoordelijkheden met betrekking tot de Gemeentelijke Holding moeten worden vastgesteld in een onderzoekscommissie. Wij hebben daartoe een voorstel ingediend samen met Groen!. Ook, en zekere na, de eerste hoorzitting blijven wij die mening toegedaan." (KAV)