Het kernkabinet heeft een akkoord bereikt over de benoeming van vier topambtenaren bij de federale overheidsdiensten. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en Laurette Onkelinx (PS) slaagden erin hun oorlog over de topbenoemingen te beslechten.

Jean-Marc Delporte, die een PS-stempel draagt, wordt de topambtenaar van de FOD Economie. Jean-Pierre Luxen is benoemd tot voorzitter van het directiecomité bij Fedasil. Anne Vanderstappen wordt administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Voor de post bij de Rijksdienst voor Pensioenen komt er een nieuwe selectieprocedure.

Met de beslissing lijden zowel de PS als Open VLD niet al te veel gezichtsverlies. Jean-Marc Delporte, om wie het allemaal draaide, zou aanvankelijk door de vorige regering worden benoemd tot topman bij Pensioenen, maar de val van premier Leterme gooide roet in het eten. In principe zou minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne de draad moeten oppikken en Delporte moeten benoemen, maar die stond er niet voor te springen een PS'er te benoemen aan het hoofd van zijn administratie. (Belga/TE)

Het kernkabinet heeft een akkoord bereikt over de benoeming van vier topambtenaren bij de federale overheidsdiensten. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en Laurette Onkelinx (PS) slaagden erin hun oorlog over de topbenoemingen te beslechten. Jean-Marc Delporte, die een PS-stempel draagt, wordt de topambtenaar van de FOD Economie. Jean-Pierre Luxen is benoemd tot voorzitter van het directiecomité bij Fedasil. Anne Vanderstappen wordt administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Voor de post bij de Rijksdienst voor Pensioenen komt er een nieuwe selectieprocedure. Met de beslissing lijden zowel de PS als Open VLD niet al te veel gezichtsverlies. Jean-Marc Delporte, om wie het allemaal draaide, zou aanvankelijk door de vorige regering worden benoemd tot topman bij Pensioenen, maar de val van premier Leterme gooide roet in het eten. In principe zou minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne de draad moeten oppikken en Delporte moeten benoemen, maar die stond er niet voor te springen een PS'er te benoemen aan het hoofd van zijn administratie. (Belga/TE)