De voorzitter vindt het cruciaal om de Brusselse stedelijkheid te koesteren. Volgens hem wordt de 21ste eeuw die van de stad. "De stad heeft de kracht om gemeenschappen te laten samenleven omdat steden plaatsen zijn waar creativiteit en innovatie bloeit, waar burger en politiek dichter bij elkaar staan", motiveert hij. "Samenlevingsproblemen, mobiliteit en werkgelegenheid worden er boven alle partijgrenzen en communautaire verschillen heen opgelost." Daarbij is de Europese context van het Brussels gewest van groot belang. Vanraes benadrukt de noodzaak van een plan om de band tussen de stad en Europa te versterken. "Het Brussels stadsgewest is onderhevig aan invloeden van die internationale dimensie, zoals aan stedenbouw en mobiliteit", zegt hij. "Bovendien ondergaat het gewest een grondige transformatie door de mondialisering die het proces van de verstedelijking versnelt." Door de grote mondigheid van de stedelingen is de eis tot participatie in het Europees democratisch proces versterkt, volgens Vanraes. Dat moet het debat openen naar de kerntaken, de rol van de steden en de regio's in Europa. De grote vraag is welke plaats steden nog zullen krijgen in het nationaal en Europees beslissingsproces. "Ik hoop dat dit debat zal worden gevoerd en we tot meer zeggenschap van lokale en regionale overheden in de Europese besluitvorming zullen komen", aldus Vanraes. (Belga)

De voorzitter vindt het cruciaal om de Brusselse stedelijkheid te koesteren. Volgens hem wordt de 21ste eeuw die van de stad. "De stad heeft de kracht om gemeenschappen te laten samenleven omdat steden plaatsen zijn waar creativiteit en innovatie bloeit, waar burger en politiek dichter bij elkaar staan", motiveert hij. "Samenlevingsproblemen, mobiliteit en werkgelegenheid worden er boven alle partijgrenzen en communautaire verschillen heen opgelost." Daarbij is de Europese context van het Brussels gewest van groot belang. Vanraes benadrukt de noodzaak van een plan om de band tussen de stad en Europa te versterken. "Het Brussels stadsgewest is onderhevig aan invloeden van die internationale dimensie, zoals aan stedenbouw en mobiliteit", zegt hij. "Bovendien ondergaat het gewest een grondige transformatie door de mondialisering die het proces van de verstedelijking versnelt." Door de grote mondigheid van de stedelingen is de eis tot participatie in het Europees democratisch proces versterkt, volgens Vanraes. Dat moet het debat openen naar de kerntaken, de rol van de steden en de regio's in Europa. De grote vraag is welke plaats steden nog zullen krijgen in het nationaal en Europees beslissingsproces. "Ik hoop dat dit debat zal worden gevoerd en we tot meer zeggenschap van lokale en regionale overheden in de Europese besluitvorming zullen komen", aldus Vanraes. (Belga)