Volgens Jean Lambrecks en zijn partner Els Schreurs was de brief van Dayez vorige maand het toonbeeld van een advocaat die veel tijd en weinig klanten heeft. Ook nu beschouwt Lambrecks de nieuwe poging van Dayez om Dutroux te laten onderzoeken als een publiciteitsstunt. Lambrecks spreekt van pestgedrag en vraagt zich af waarom de verdediging in de zaak-Dutroux via de pers moet gebeuren. Dayez is bezig een mogelijke aanvraag tot voorwaardelijke invrijheidsstelling voor te bereiden, maar daar kan alleen de strafuitvoeringsrechtbank zich over buigen. Zijn verzoek tot deskundigenonderzoek zou ook alleen via de strafuitvoeringsrechtbank kunnen ingewilligd worden. Maar op dit moment heeft die rechtbank geen mandaat, omdat er nog geen aanvraag tot voorwaardelijke invrijheidstelling loopt. Ook Gino Russo, de vader van Mélissa, zal volgens Het Belang van Limburg bij de stafhouder een klacht indienen. (Belga)

Volgens Jean Lambrecks en zijn partner Els Schreurs was de brief van Dayez vorige maand het toonbeeld van een advocaat die veel tijd en weinig klanten heeft. Ook nu beschouwt Lambrecks de nieuwe poging van Dayez om Dutroux te laten onderzoeken als een publiciteitsstunt. Lambrecks spreekt van pestgedrag en vraagt zich af waarom de verdediging in de zaak-Dutroux via de pers moet gebeuren. Dayez is bezig een mogelijke aanvraag tot voorwaardelijke invrijheidsstelling voor te bereiden, maar daar kan alleen de strafuitvoeringsrechtbank zich over buigen. Zijn verzoek tot deskundigenonderzoek zou ook alleen via de strafuitvoeringsrechtbank kunnen ingewilligd worden. Maar op dit moment heeft die rechtbank geen mandaat, omdat er nog geen aanvraag tot voorwaardelijke invrijheidstelling loopt. Ook Gino Russo, de vader van Mélissa, zal volgens Het Belang van Limburg bij de stafhouder een klacht indienen. (Belga)