Het zou Jean-Claude Van Cauwenberghe niet verbazen als de huidige politieke impasse op federaal niveau het beruchte wereldrecord van 541 dagen in 2010 en 2011 zou breken. 'De N-VA schuift het confederalisme als enige optie naar voren en wekt de indruk dat ze dat alleen met de PS kan verwezenlijken. Zo brengt de N-VA ons natuurlijk danig in verlegenheid. Het helpt ook niet dat de N-VA dat confederalisme nu concreet heeft ingevuld. Doordat het mysterie rond het begrip is weggehaald...

Het zou Jean-Claude Van Cauwenberghe niet verbazen als de huidige politieke impasse op federaal niveau het beruchte wereldrecord van 541 dagen in 2010 en 2011 zou breken. 'De N-VA schuift het confederalisme als enige optie naar voren en wekt de indruk dat ze dat alleen met de PS kan verwezenlijken. Zo brengt de N-VA ons natuurlijk danig in verlegenheid. Het helpt ook niet dat de N-VA dat confederalisme nu concreet heeft ingevuld. Doordat het mysterie rond het begrip is weggehaald, kunnen wij nooit ofte nimmer het confederalisme als vertrekpunt voor onderhandelingen accepteren. Er komen zeker nog nieuwe staatshervormingen. Maar zolang er geen redelijker grond voor een dialoog wordt gevonden, weet ik niet wie nog met wie gaat praten.' De PS weigert voorlopig elk gesprek met de N-VA, maar volgens Van Cauwenberghe is dat waarschijnlijk een kwestie van er genoeg tijd overheen te laten gaan. 'Uiteindelijk zullen de N-VA en de PS moeten praten en proberen een federale regering te vormen. Elio Di Rupo, fervent verdediger van België, speculeert erop dat de andere Vlaamse partijen er op de duur mee zullen instemmen om een federale coalitie zonder de N-VA op de been te brengen. Maar ik geloof daar niet in. Die andere Vlaamse partijen zijn niet suïcidaal. Bovendien zal ook een federale regering zonder de N-VA iets institutioneels moeten doen. Anders gaat ze in Vlaanderen helemaal kopje-onder.' Los daarvan denkt Van Cau, zoals de institutionele specialist van de PS gemeenzaam wordt genoemd, dat financiële noodzaak de PS uiteindelijk zal dwingen om akkoord te gaan met een nieuwe communautaire ronde. 'Ik zie namelijk niet in hoe de PS een federaal regeerakkoord kan sluiten zonder een deal over de aanpassing van de bijzondere financieringswet. Het herstel van Wallonië gaat nu eenmaal niet zo snel als gehoopt.' In ruil daarvoor, vermoedt hij, zullen de Vlamingen de splitsing van nog een onderdeel van de sociale zekerheid vragen. Maar voordat er federaal ook maar iets in beweging kan komen, zal eerst de Waalse regering moeten worden gevormd. 'De grote Franstalige partijen zijn te zeer verzwakt uit deze verkiezingen gekomen om zonder zekerheid over de deelstaatregeringen naar een federale formatie te gaan. En aangezien ook bij ons in Wallonië de zaken moeilijk liggen, kan een en ander dus nog wel even duren.'