Het hof kreeg onmiddellijk forse kritiek. Volgens manifestanten werd "een onrechtvaardige beslissing genomen die geen rekening houdt met de nationale en regionale publieke opinie". Het bedrijf Kansai Electric Power, dat de reactoren 3 en 4 van de centrale van Takahama op zowat 350 kilometer ten westen van Tokio beheert, heeft nog niet gereageerd maar zou dat later op de dag wel doen. In maart 2016 had een rechtbank op vraag van een groep omwonenden de stillegging geëist van de twee reactoren, die toen net opnieuw in dienst genomen waren. "In het licht van het ongeval in Fukushima blijven er vraagtekens over de beschermingsmaatregelen voor een tsunami en over de evacuatieplannen", oordeelde de rechter toen. Momenteel zijn er van de 42 resterende kernreactoren in Japan (voor de ramp van Fukushima in maart 2011 waren dat er 54) slechts 3 in dienst, die zich alle in het zuidwesten van het land bevinden. (Belga)

Het hof kreeg onmiddellijk forse kritiek. Volgens manifestanten werd "een onrechtvaardige beslissing genomen die geen rekening houdt met de nationale en regionale publieke opinie". Het bedrijf Kansai Electric Power, dat de reactoren 3 en 4 van de centrale van Takahama op zowat 350 kilometer ten westen van Tokio beheert, heeft nog niet gereageerd maar zou dat later op de dag wel doen. In maart 2016 had een rechtbank op vraag van een groep omwonenden de stillegging geëist van de twee reactoren, die toen net opnieuw in dienst genomen waren. "In het licht van het ongeval in Fukushima blijven er vraagtekens over de beschermingsmaatregelen voor een tsunami en over de evacuatieplannen", oordeelde de rechter toen. Momenteel zijn er van de 42 resterende kernreactoren in Japan (voor de ramp van Fukushima in maart 2011 waren dat er 54) slechts 3 in dienst, die zich alle in het zuidwesten van het land bevinden. (Belga)