"Geen haar op mijn hoofd heeft eraan gedacht om de opzegvergoeding op te nemen. Dat kan ik niet voor mijzelf, of voor mijn omgeving maken", reageert Jannie Haek in TerZake onomwonden op de suggestie van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille aan de spoorbazen Jannie Haek en Marc Descheemaecker om afstand te doen van hun opzegvergoeding nu ze overstappen naar een andere overheidsjob.

Nooit van plan geweest opzegvergoeding op te nemen

De opzegvergoeding is volgens Haek een vorm van bescherming. In zijn jaren aan het hoofd van de NMBS Holding heeft hij meerdere ministers gekend, zo merkte hij op. Maar hij is nooit van plan geweest om de opzegvergoeding te combineren met zijn loon als baas van de Nationale Loterij. "Ik zal dan ook graag van deze opzegvergoeding afzien, als de minister mij dat vraagt", zegt Haek.

Jannie Haek verduidelijkte dat hij zowel zijn kandidatuur gesteld had voor de leiding van de NMBS als van de Nationale Loterij. "De spoorwegen liggen mij nauw aan het hart. Ik heb nooit de kans gehad om verantwoordelijkheid te dragen op het operationele vlak", aldus Haek, die er nog op wees dat de Nationale Loterij voor hem geen onbekende is, omdat hij er sinds 2003 regeringscommissaris is.

Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke riep NMBS-topman Marc Descheemaecker (die voorzitter zou worden van Brussels Airport), NMBS-Holding-topman Jannie Haek (die CEO wordt van de Nationale Loterij) en politicus Stefaan De Clerck (die voorzitter wordt bij Belgacom) op om hun opzegvergoedingen te laten vallen, omdat zij alle drie overstappen naar een goedbetaalde nieuwe job.

Opzegvergoeding van 900.000 euro

Volgens Van Hecke bedraagt de opzegvergoeding van NMBS-topman Marc Descheemaecker circa 900.000 euro. "Het contract van de gedelegeerd bestuurder legt een vertrekvergoeding vast overeenstemmend met 24 maanden totale wedde en vergoedingen", zo staat in het jaarverslag 2012 van de NMBS. Descheemaecker ontving in 2012 alles samengeteld een brutobedrag van ruim 531.000 euro.

Voor Jannie Haek, de topman van de NMBS-Holding, spreekt Groen van een opzegvergoeding van 750.000 euro. "In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, behoudens ontslag om dringende reden, heeft de heer Haek recht op een vergoeding overeenstemmend met de volledige bezoldiging en vergoedingen van 18 maanden", staat daarover in het jaarverslag van NMBS-Holding. De gedelegeerd bestuurder ontving in 2012 een totale brutobezoldiging van ruim 512.000 euro.

Voormalig CD&V-voorzitter Stefaan De Clerck is sinds 1990 volksvertegenwoordiger en heeft recht op vier jaar loon.

Loyaliteit en ethisch besef

Federaal minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) steunde de oproep van Groen. Labille roept de vertrekkende spoorbazen Jannie Haek en Marc Descheemaecker op afstand te doen van hun opzegvergoeding, nu ze naar een andere overheidsjob overstappen. "Ik verwacht loyaliteit en ethisch besef", aldus de minister. (Belga/TE)

"Geen haar op mijn hoofd heeft eraan gedacht om de opzegvergoeding op te nemen. Dat kan ik niet voor mijzelf, of voor mijn omgeving maken", reageert Jannie Haek in TerZake onomwonden op de suggestie van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille aan de spoorbazen Jannie Haek en Marc Descheemaecker om afstand te doen van hun opzegvergoeding nu ze overstappen naar een andere overheidsjob.De opzegvergoeding is volgens Haek een vorm van bescherming. In zijn jaren aan het hoofd van de NMBS Holding heeft hij meerdere ministers gekend, zo merkte hij op. Maar hij is nooit van plan geweest om de opzegvergoeding te combineren met zijn loon als baas van de Nationale Loterij. "Ik zal dan ook graag van deze opzegvergoeding afzien, als de minister mij dat vraagt", zegt Haek.Jannie Haek verduidelijkte dat hij zowel zijn kandidatuur gesteld had voor de leiding van de NMBS als van de Nationale Loterij. "De spoorwegen liggen mij nauw aan het hart. Ik heb nooit de kans gehad om verantwoordelijkheid te dragen op het operationele vlak", aldus Haek, die er nog op wees dat de Nationale Loterij voor hem geen onbekende is, omdat hij er sinds 2003 regeringscommissaris is.Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke riep NMBS-topman Marc Descheemaecker (die voorzitter zou worden van Brussels Airport), NMBS-Holding-topman Jannie Haek (die CEO wordt van de Nationale Loterij) en politicus Stefaan De Clerck (die voorzitter wordt bij Belgacom) op om hun opzegvergoedingen te laten vallen, omdat zij alle drie overstappen naar een goedbetaalde nieuwe job.Volgens Van Hecke bedraagt de opzegvergoeding van NMBS-topman Marc Descheemaecker circa 900.000 euro. "Het contract van de gedelegeerd bestuurder legt een vertrekvergoeding vast overeenstemmend met 24 maanden totale wedde en vergoedingen", zo staat in het jaarverslag 2012 van de NMBS. Descheemaecker ontving in 2012 alles samengeteld een brutobedrag van ruim 531.000 euro.Voor Jannie Haek, de topman van de NMBS-Holding, spreekt Groen van een opzegvergoeding van 750.000 euro. "In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, behoudens ontslag om dringende reden, heeft de heer Haek recht op een vergoeding overeenstemmend met de volledige bezoldiging en vergoedingen van 18 maanden", staat daarover in het jaarverslag van NMBS-Holding. De gedelegeerd bestuurder ontving in 2012 een totale brutobezoldiging van ruim 512.000 euro.Voormalig CD&V-voorzitter Stefaan De Clerck is sinds 1990 volksvertegenwoordiger en heeft recht op vier jaar loon.Federaal minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) steunde de oproep van Groen. Labille roept de vertrekkende spoorbazen Jannie Haek en Marc Descheemaecker op afstand te doen van hun opzegvergoeding, nu ze naar een andere overheidsjob overstappen. "Ik verwacht loyaliteit en ethisch besef", aldus de minister. (Belga/TE)