Over dienstencheques voor laaggeschoolde vluchtelingen

'Het is een feit dat veel van die niet-Europeanen laaggeschoold en bijgevolg niet goed gekwalificeerd zijn voor onze arbeidsmarkt. We moeten dus investeren in opleiding. In afwachting daarvan ben ik ook zeer te spreken over de dienstencheques.' (..) 'Alles kan beter, maar het opzet van de dienstencheques is goed. Je hebt een vraag naar diensten, zoals schoonmaken en strijken. En je hebt mensen met een lage kwalificatie die een job zoeken. Met de dienstencheques breng je die twee samen. Bovendien ban je ook nog het zwartwerk uit de samenleving.'

Over overheidsinvesteringen in infrastructuur:

'Onze marge is zeer beperkt. Dat neemt niet weg dat politici beslissingen kunnen nemen die de groei bevorderen en voor meer jobs zorgen. Het zou goed zijn als ze meer geld vrijmaken voor investeringen. (...) Het niveau van de overheidsinvesteringen is al decennialang zeer laag in België. We hebben dringend investeringen in infrastructuur nodig.'

Over belastingen innen en besparen:

'De regering moet waken over een correcte inning van belastingen en bijdragen. Bovendien liggen onze uitgaven hoger dan in onze buurlanden, dus moeten we vooral besparen op onze uitgaven - en zonder taboes.'

Over de automatische koppeling van lonen aan de index:

'We moeten de index niet afschaffen, we moeten wel een systeem vinden dat dit energie-effect corrigeert. (...) Laten we een systeem vinden waarbij een inflatiesurplus als gevolg van duurdere energie niet automatisch doorwerkt in prijzen, lonen en kosten.'

Over afschaffen notionele intrestaftrek:

'Het is misschien toch wat simpel om met één pennentrek alle aftrekposten af te schaffen. Sommige daarvan hebben ook goede effecten. De notionele-interestaftrek bijvoorbeeld heeft eraan bijgedragen dat de financiële structuur van veel bedrijven in België de voorbije tien jaar danig verbeterd is. (...)Ik hoop dat men in ieder geval zorgvuldig zal kijken naar de effecten als men de notionele intrestaftrek wel zou afschaffen.'

Over fiscale vrijstelling spaarboekjes:

'Ik zie niet in waarom alleen spaarboekjes een fiscale vrijstelling moeten genieten. Ik zou zo'n vrijstelling uitbreiden naar andere beleggingsvormen, zoals investeren in infrastructuurprojecten.'

Over dienstencheques voor laaggeschoolde vluchtelingen'Het is een feit dat veel van die niet-Europeanen laaggeschoold en bijgevolg niet goed gekwalificeerd zijn voor onze arbeidsmarkt. We moeten dus investeren in opleiding. In afwachting daarvan ben ik ook zeer te spreken over de dienstencheques.' (..) 'Alles kan beter, maar het opzet van de dienstencheques is goed. Je hebt een vraag naar diensten, zoals schoonmaken en strijken. En je hebt mensen met een lage kwalificatie die een job zoeken. Met de dienstencheques breng je die twee samen. Bovendien ban je ook nog het zwartwerk uit de samenleving.'Over overheidsinvesteringen in infrastructuur:'Onze marge is zeer beperkt. Dat neemt niet weg dat politici beslissingen kunnen nemen die de groei bevorderen en voor meer jobs zorgen. Het zou goed zijn als ze meer geld vrijmaken voor investeringen. (...) Het niveau van de overheidsinvesteringen is al decennialang zeer laag in België. We hebben dringend investeringen in infrastructuur nodig.'Over belastingen innen en besparen:'De regering moet waken over een correcte inning van belastingen en bijdragen. Bovendien liggen onze uitgaven hoger dan in onze buurlanden, dus moeten we vooral besparen op onze uitgaven - en zonder taboes.'Over de automatische koppeling van lonen aan de index:'We moeten de index niet afschaffen, we moeten wel een systeem vinden dat dit energie-effect corrigeert. (...) Laten we een systeem vinden waarbij een inflatiesurplus als gevolg van duurdere energie niet automatisch doorwerkt in prijzen, lonen en kosten.'Over afschaffen notionele intrestaftrek:'Het is misschien toch wat simpel om met één pennentrek alle aftrekposten af te schaffen. Sommige daarvan hebben ook goede effecten. De notionele-interestaftrek bijvoorbeeld heeft eraan bijgedragen dat de financiële structuur van veel bedrijven in België de voorbije tien jaar danig verbeterd is. (...)Ik hoop dat men in ieder geval zorgvuldig zal kijken naar de effecten als men de notionele intrestaftrek wel zou afschaffen.'Over fiscale vrijstelling spaarboekjes:'Ik zie niet in waarom alleen spaarboekjes een fiscale vrijstelling moeten genieten. Ik zou zo'n vrijstelling uitbreiden naar andere beleggingsvormen, zoals investeren in infrastructuurprojecten.'