Zo luidde het antwoord van Jambon in het Vlaams Parlement op een vraag van Vlaams Belang-parlementslid Filip Dewinter.

De voorbije week kwam het tot verschillende botsingen tussen kopstukken van Open VLD en N-VA over de federale regeringsvorming. Zo waren er de stevige uitspraken van Vlaams viceminister-president Bart Somers aan het adres van N-VA. Hij zei onder meer dat 'een blinde kan zien' dat de N-VA geen deel wil uitmaken van de volgende federale regerig.

N-VA-voorzitter Bart De Wever sprak dan weer van een 'vertrouwensbreuk' met de top van Open VLD nadat de Vlaamse liberalen hadden deelgenomen aan een gesprek tussen de paars-groene partijen.

Vlaamse regering

De vraag is of die spanningen geen weerslag hebben op de Vlaamse regering, waar N-VA en Open VLD samen in de coalitie ziten.

Volgens Vlaams parlementslid Filip Dewinter zit de Vlaamse minister-president alvast met 'een fundamenteel probleem'. 'Wat gaat u doen om de consensus in uw regering te herstellen', vroeg Dewinter in het Vlaams Parlement aan Jambon.

Volgens minister-president Jambon is er geen reden tot ongerustheid en is de sfeer in zijn regering 'opperbest'. 'Binnen de Vlaamse regering trekken we aan één zeel en dat zeel is het regeerakkoord', aldus Jambon.

De minister-president heeft de ministers in zijn regeringsploeg wel gevraagd om zich 'terughoudend' op te stellen in hun uitspraken over de federale regeringsvorming.

Federale onderhandelingen

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) heeft ondertussen opnieuw gepleit voor de snelle vorming van een federale regering met een beperkt programma. De nota van informateur Paul Magnette (PS) gaat volgens gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans niet in de goede richting.

'Een informateursnota van om en bij de zeventig pagina's die geen aandacht schenkt aan het grootste deel van de economie dat werk creëert, investeert in R&D en exporteert, is onvoldragen en slaat de bal compleet mis.'

'Een herziening van de loonnormwet, het optrekken van het minimumloon naar 14 euro en een energiebeleid dat niet duidelijk is over het lot van kernenergie en alternatieve energie zijn stuk voor stuk gevoelige punten in de nota-Magnette. De twee eerste maatregelen zouden de concurrentiekracht van onze ondernemingen verkleinen en een zware handicap creëren ten opzichte van onze buurlanden. Het risico? Duizenden banen op de tocht in de privésector. Met de derde maatregel zet Magnette onze energiebevoorradingszekerheid op de helling, met een mogelijke black-out in 2025 tot gevolg', meent Timmermans.

De VBO-bestuurder las ook een aantal 'haalbare' maatregelen, zoals het geleidelijke optrekken van het pensioen tot 1.500 euro via de welvaartsenveloppe of via de ontwikkeling van een tweede pijler.

Volgens Trends dreigt het plan van informateur Paul Magnette, zelfs in afgezwakte vorm, een catastrofe te worden voor onze economie. Lees: wie zal het plan-Magnette betalen?

Zo luidde het antwoord van Jambon in het Vlaams Parlement op een vraag van Vlaams Belang-parlementslid Filip Dewinter.De voorbije week kwam het tot verschillende botsingen tussen kopstukken van Open VLD en N-VA over de federale regeringsvorming. Zo waren er de stevige uitspraken van Vlaams viceminister-president Bart Somers aan het adres van N-VA. Hij zei onder meer dat 'een blinde kan zien' dat de N-VA geen deel wil uitmaken van de volgende federale regerig. N-VA-voorzitter Bart De Wever sprak dan weer van een 'vertrouwensbreuk' met de top van Open VLD nadat de Vlaamse liberalen hadden deelgenomen aan een gesprek tussen de paars-groene partijen. De vraag is of die spanningen geen weerslag hebben op de Vlaamse regering, waar N-VA en Open VLD samen in de coalitie ziten. Volgens Vlaams parlementslid Filip Dewinter zit de Vlaamse minister-president alvast met 'een fundamenteel probleem'. 'Wat gaat u doen om de consensus in uw regering te herstellen', vroeg Dewinter in het Vlaams Parlement aan Jambon. Volgens minister-president Jambon is er geen reden tot ongerustheid en is de sfeer in zijn regering 'opperbest'. 'Binnen de Vlaamse regering trekken we aan één zeel en dat zeel is het regeerakkoord', aldus Jambon. De minister-president heeft de ministers in zijn regeringsploeg wel gevraagd om zich 'terughoudend' op te stellen in hun uitspraken over de federale regeringsvorming. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) heeft ondertussen opnieuw gepleit voor de snelle vorming van een federale regering met een beperkt programma. De nota van informateur Paul Magnette (PS) gaat volgens gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans niet in de goede richting. 'Een informateursnota van om en bij de zeventig pagina's die geen aandacht schenkt aan het grootste deel van de economie dat werk creëert, investeert in R&D en exporteert, is onvoldragen en slaat de bal compleet mis.' 'Een herziening van de loonnormwet, het optrekken van het minimumloon naar 14 euro en een energiebeleid dat niet duidelijk is over het lot van kernenergie en alternatieve energie zijn stuk voor stuk gevoelige punten in de nota-Magnette. De twee eerste maatregelen zouden de concurrentiekracht van onze ondernemingen verkleinen en een zware handicap creëren ten opzichte van onze buurlanden. Het risico? Duizenden banen op de tocht in de privésector. Met de derde maatregel zet Magnette onze energiebevoorradingszekerheid op de helling, met een mogelijke black-out in 2025 tot gevolg', meent Timmermans. De VBO-bestuurder las ook een aantal 'haalbare' maatregelen, zoals het geleidelijke optrekken van het pensioen tot 1.500 euro via de welvaartsenveloppe of via de ontwikkeling van een tweede pijler.