N-VA ergert zich duidelijk aan de akkoorden (o.a. begroting, financieringswet, éénheidsstatuut) die de federale regering Di Rupo de afgelopen weken heeft bereikt en misschien meer nog aan "het bombardement aan hoeraberichten" over die akkoorden. "Achteraf bleek er steevast weinig aanleiding tot dat feestgedruis. Nu volgens Eurostat de Belgische staatsschuld is opgelopen tot 104,5% van het bbp, blijft er van de schone schijn helemaal niets meer over. Ondanks de afspraak met de Europese Commissie, blijft de Belgische schuld toenemen", zegt de N-VA-fractieleider. Als België de doelstelling wil halen om de staatsschuld onder de 100% te krijgen, dan zal de federale overheid haar begroting onder controle moeten krijgen, stelt Jambon. Volgens de N-VA'er is het dringend tijd om het overheidsbeslag te doen dalen. "Want het schip is aan het zinken", luidt het. Jambon waarschuwt de regering om niet naar "nieuwe belastingen en éénmalige maatregelen" te grijpen. "Dat gaat ons alleen sneller de dieperik induwen". (Belga)

N-VA ergert zich duidelijk aan de akkoorden (o.a. begroting, financieringswet, éénheidsstatuut) die de federale regering Di Rupo de afgelopen weken heeft bereikt en misschien meer nog aan "het bombardement aan hoeraberichten" over die akkoorden. "Achteraf bleek er steevast weinig aanleiding tot dat feestgedruis. Nu volgens Eurostat de Belgische staatsschuld is opgelopen tot 104,5% van het bbp, blijft er van de schone schijn helemaal niets meer over. Ondanks de afspraak met de Europese Commissie, blijft de Belgische schuld toenemen", zegt de N-VA-fractieleider. Als België de doelstelling wil halen om de staatsschuld onder de 100% te krijgen, dan zal de federale overheid haar begroting onder controle moeten krijgen, stelt Jambon. Volgens de N-VA'er is het dringend tijd om het overheidsbeslag te doen dalen. "Want het schip is aan het zinken", luidt het. Jambon waarschuwt de regering om niet naar "nieuwe belastingen en éénmalige maatregelen" te grijpen. "Dat gaat ons alleen sneller de dieperik induwen". (Belga)