Jambon zei dat in het vragenuurtje in het parlement.

De Vlaamse regering kondigde enkele weken geleden aan 60 procent te willen besparen op de projectsubsidies voor cultuur. Die gaan voornamelijk naar beginnende kunstenaars en worden beschouwd als het 'humus' van de cultuursector.

Stephanie D'Hose van Open VLD deed donderdag bij de bespreking van de beleidsnota een voorstel. 'Misschien is het een idee om de volledige 3,4 miljoen euro die nu in de projectenpot zit al voor de eerste ronde, in januari, aan te wenden. Bij de begrotingscontrole kan u dan een verschuiving doen en voor de tweede ronde, in juli, nieuwe middelen aanwenden', zei ze.

Jambon maakte in zijn antwoord duidelijk dat de besparing op cultuur in het algemeen niet wordt teruggedraaid. 'Ik heb oKo, het overleg van kunstenorganisaties, gezegd dat de algemene besparingslijn die we nastreven, behouden blijft', zei hij. 'Als je dat op de helling zet, komen alle departementen wel met verhalen.'

'Maar ik heb hen ook gezegd dat ik verder overleg wil plegen om te bekijken of er binnen het kunstendecreet een verschuiving van kredieten mogelijk is. Ik ben met hen overeengekomen dat we dat zullen doen in het licht van de eerstvolgende begrotingscontrole, die voor de paasvakantie zal plaatsvinden.'

Jambon wil het beschikbare budget voor de projectsubsidies toekennen in de eerste ronde. 'Zodra ik beleidsruimte kan creëren in cultuur, gaan we die pot voor de projectsubsidies trachten te verhogen. Dat is een engagement dat ik wil nemen, maar zonder in beton te gieten over welk bedrag we spreken.'

De minister gaf daarnaast meer toelichting bij de inmiddels beruchte Vlaamse canon uit het regeerakkoord. 'Dat project zal in de eerste plaats door de minister van Onderwijs worden getrokken', zei hij. 'In de eerste plaats moet een onafhankelijke en pluralistisch samengestelde wetenschappelijke commissie worden samengesteld. Die zal haar werk met de grootste vrijheid kunnen uitvoeren. De politiek start enkel het traject op, het is aan de commissie om dat daarna uit te werken. Die opstart ligt bij collega Ben Weyts.'

Jambon zei dat in het vragenuurtje in het parlement.De Vlaamse regering kondigde enkele weken geleden aan 60 procent te willen besparen op de projectsubsidies voor cultuur. Die gaan voornamelijk naar beginnende kunstenaars en worden beschouwd als het 'humus' van de cultuursector. Stephanie D'Hose van Open VLD deed donderdag bij de bespreking van de beleidsnota een voorstel. 'Misschien is het een idee om de volledige 3,4 miljoen euro die nu in de projectenpot zit al voor de eerste ronde, in januari, aan te wenden. Bij de begrotingscontrole kan u dan een verschuiving doen en voor de tweede ronde, in juli, nieuwe middelen aanwenden', zei ze.Jambon maakte in zijn antwoord duidelijk dat de besparing op cultuur in het algemeen niet wordt teruggedraaid. 'Ik heb oKo, het overleg van kunstenorganisaties, gezegd dat de algemene besparingslijn die we nastreven, behouden blijft', zei hij. 'Als je dat op de helling zet, komen alle departementen wel met verhalen.' 'Maar ik heb hen ook gezegd dat ik verder overleg wil plegen om te bekijken of er binnen het kunstendecreet een verschuiving van kredieten mogelijk is. Ik ben met hen overeengekomen dat we dat zullen doen in het licht van de eerstvolgende begrotingscontrole, die voor de paasvakantie zal plaatsvinden.' Jambon wil het beschikbare budget voor de projectsubsidies toekennen in de eerste ronde. 'Zodra ik beleidsruimte kan creëren in cultuur, gaan we die pot voor de projectsubsidies trachten te verhogen. Dat is een engagement dat ik wil nemen, maar zonder in beton te gieten over welk bedrag we spreken.' De minister gaf daarnaast meer toelichting bij de inmiddels beruchte Vlaamse canon uit het regeerakkoord. 'Dat project zal in de eerste plaats door de minister van Onderwijs worden getrokken', zei hij. 'In de eerste plaats moet een onafhankelijke en pluralistisch samengestelde wetenschappelijke commissie worden samengesteld. Die zal haar werk met de grootste vrijheid kunnen uitvoeren. De politiek start enkel het traject op, het is aan de commissie om dat daarna uit te werken. Die opstart ligt bij collega Ben Weyts.'