De politiediensten van Brussel zijn zwaar onderbemand. Er is een tekort van 200 agenten, het gaat niet goed met de rekrutering van nieuwe manschappen, en agenten moeten vaak worden ingezet voor taken die horen bij de internationale functie van Brussel. Johan Van den Driessche, die voor de N-VA als enige gemeenteraadslid in de Brusselse oppositie zit, pleitte daarom voor een staatshervorming en in ieder geval een fusioneren van de Brusselse politiezones. 'Maar burgemeesters liggen minder wakker van de nabijheid van politie bij burgers dan van de nabijheid van politie bij henzelf', zei Van den Driessche daarover.
...

De politiediensten van Brussel zijn zwaar onderbemand. Er is een tekort van 200 agenten, het gaat niet goed met de rekrutering van nieuwe manschappen, en agenten moeten vaak worden ingezet voor taken die horen bij de internationale functie van Brussel. Johan Van den Driessche, die voor de N-VA als enige gemeenteraadslid in de Brusselse oppositie zit, pleitte daarom voor een staatshervorming en in ieder geval een fusioneren van de Brusselse politiezones. 'Maar burgemeesters liggen minder wakker van de nabijheid van politie bij burgers dan van de nabijheid van politie bij henzelf', zei Van den Driessche daarover. De N-VA is al veel langer voorstander van zo'n gefuseerde politiezone, en ook andere Vlaamse partijen hebben zo'n voorstel eerder al op tafel gelegd. Sinds 2014 levert de N-VA in de regering-Michel echter met Jan Jambon de minister van Binnenlandse Zaken, en die heeft voorlopig geen enkele stap in de richting van een fusie gezet. 'Minister Jambon kan nochtans met één Koninklijk Besluit de Brusselse politiezones fuseren', was de reactie van Bianca Debaets. De CD&V'ster zit net als Van den Driessche in de oppositie in Brussel, en haar partij is evengoed lid van de regering-Michel. Reactie van Van den Driessche: 'Jambon kan de leiding van de politiezone niet bij de Minister-President van het Brusselse gewest leggen. Dan zou de politie onder leiding blijven van de negentien burgemeesters.'Ook aanwezig was Roel Jacobs, die als Nederlandstalige Brusselaar - géén Vlaming - op de lijst van de socialistische PS staat. 'Wij zijn helemaal niet tegen een reorganisatie van de Brusselse grenzen', was zijn antwoord. 'Die grenzen zijn helaas beslist door Walen en Vlamingen in het federale parlement. Daar willen wij gerust naar kijken, maar niet alles op één hoop te gooien. Zoals u weet is de realiteit in het Gewest dat een minderheid van Vlamingen beslissingen kunnen blokkeren. Wij zouden niet weten waarom dat voor lokale bevoegdheden als de politie het geval zou moeten zijn.'Een gefuseerde politiezone zou uiteraard niet alle problemen rond veiligheid in Brussel oplossen. 'U moet eens een Brussels politiekantoor binnenstappen', merkte Els Ampe van Open VLD op. 'U komt in een decor van De Collega's terecht. Vaak weet ook nemand waar de procureur zit. Justitie is een zwart gaat waar veel in verdwijnt, en niemand weet wat er vervolgens nog uitkomt.' Zelfs Groen laakte de gebrekkige mankracht van de Brusselse agenten. 'Ik ken homo's die worden aangevallen op straat en van agenten enkel te horen krijgen dat ze beter in andere buurten uitgaan', zei Bart Dhondt. Het heeft geen zin om een klacht op te maken want er gebeurt toch niets mee. Zulke opmerkingen zijn echt onaanvaardbaar.'Naast over veiligheid, was ook mobiliteit een belangrijk thema. Zoals Gent het circulatieplan heeft, en Antwerpen de Lage Emissie-Zone, begon Brussel met een voetgangerszone in het centrum van de stad. Niemand pleitte om die weer af te schaffen, maar er was wel veel commentaar op communicatie over de invoering en de manier waarop ze er momenteel bij lag. 'De burgemeester wilde de grootste voetgangerszone van Europa', zei Debaets. 'Het is uiteindelijk de lelijkste voetgangerszone van Europa geworden.'Els Ampe herhaalde eveneens haar pleidooi om niet meer sociale woningen bij te bouwen. Brussel heeft geen nood aan wijken waar jongeren in opgroeien tussen mensen zonder werk, en waar ze geen enkel goed rolmodel zien waar ze zich aan kunnen optrekken. 'Er staan veel mensen op een wachtlijst voor zo'n sociale woning', reageerde Ans Persoons van Change.Brussels, de open burgerlijst waarmee de SP.A'ster naar de verkiezingen gaat. 'Die mensen hebben zo'n woning nodig: zonder dak boven je hoofd kan er van sociale vooruitgang geen sprake zijn. Wel moeten die sociale woningen beter gespreid worden over heel Brussel.'