'Natuurlijk worden onze besparingen niet op applaus onthaald', zegt Jambon tegen De Zondag. 'Dat had ik ook niet verwacht. Ik ben ervan overtuigd dat deze regering potten kan breken. We zullen hard moeten werken om het vertrouwen in de politiek te herstellen, maar het kán.'

Jambon zet vooral in op een positief verhaal. 'In China kijken ze vol verwondering naar wat wij doen op vlak van artificiële intelligentie, op vlak van farma, noem maar op. Onze terwerkstelling was nooit zo hoog. Dát discours wil ik brengen', aldus de minister-president. 'Met geklaag en negativisme schieten we niets op.'

De besparingen van de regering-Jambon, met name in de cultuursector, zijn volgens hem nodig om onder meer te kunnen investeren in het onderwijs en de zorg. Over berichten dat de plannen van Jambon nog niet eens zullen zorgen voor een halvering van de wachtlijsten in de zorg, zegt hij: 'Dat zullen we dan wel zien. Als ik die wachtlijsten helemaal wil wegwerken, moet ik nog meer besparen. Wij kiezen voor een gezonde oplossing.'

Vooruitblikkend op 2020 noemt Jambon de brexit als een grote uitdaging voor Vlaanderen. Als er geen akkoord wordt bereikt over de toekomstige relaties tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, kan dat 28.000 banen kosten. Jambon hoopt daarom op een akkoord naar Noors model, met één vrijhandelszone en één douane-unie. 'Dat zou het banenverlies tot een marginaal aantal beperken.'

'Natuurlijk worden onze besparingen niet op applaus onthaald', zegt Jambon tegen De Zondag. 'Dat had ik ook niet verwacht. Ik ben ervan overtuigd dat deze regering potten kan breken. We zullen hard moeten werken om het vertrouwen in de politiek te herstellen, maar het kán.'Jambon zet vooral in op een positief verhaal. 'In China kijken ze vol verwondering naar wat wij doen op vlak van artificiële intelligentie, op vlak van farma, noem maar op. Onze terwerkstelling was nooit zo hoog. Dát discours wil ik brengen', aldus de minister-president. 'Met geklaag en negativisme schieten we niets op.'De besparingen van de regering-Jambon, met name in de cultuursector, zijn volgens hem nodig om onder meer te kunnen investeren in het onderwijs en de zorg. Over berichten dat de plannen van Jambon nog niet eens zullen zorgen voor een halvering van de wachtlijsten in de zorg, zegt hij: 'Dat zullen we dan wel zien. Als ik die wachtlijsten helemaal wil wegwerken, moet ik nog meer besparen. Wij kiezen voor een gezonde oplossing.'Vooruitblikkend op 2020 noemt Jambon de brexit als een grote uitdaging voor Vlaanderen. Als er geen akkoord wordt bereikt over de toekomstige relaties tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, kan dat 28.000 banen kosten. Jambon hoopt daarom op een akkoord naar Noors model, met één vrijhandelszone en één douane-unie. 'Dat zou het banenverlies tot een marginaal aantal beperken.'