De lokale integrale veiligheidscellen komen maandelijks bijeen onder voorzitterschap van de burgemeester. Onder meer de sociale diensten, straathoekwerkers en onderwijsinstellingen maken deel uit van de cel. Bij verontrustende signalen wordt nagegaan hoe men daarmee moet omgaan, of er een preventieprogramma moet opgestart worden of de politie ingeschakeld moet worden. Momenteel heeft de helft van de gemeenten een dergelijke cel. Het gaat onder meer om de gemeenten die brandhaarden van radicalisering op un grondgebied hebben, stelde Jambon zondagmiddag. Voor hem moeten alle gemeenten preventief over dergelijke veiligheidscel beschikken. Maar daarvoor is nog overleg met de gewesten nodig omdat die ook bevoegd zijn, stelde de federale minister van Binnenlandse Zaken. "Het kan ook een verkiezingsthema worden", aldus nog de N-VA-vicepremier. Jan Jambon vond ook niet dat er extra maatregelen nodig zijn voor de zomerfestivals. Groot-Brittanië besliste naar aanleiding van de aanslag in Manchester extra maatregelen te nemen, maar volgens de minister golden die reeds in ons land tijdens het voorbije festivalseizoen. Jambon benadrukte dat de organisatoren dat onder elkaar haddden afgesproken. Van terughoudendheid is er geen sprake, stelde de minister tot zijn tevredenheid vast. (Belga)

De lokale integrale veiligheidscellen komen maandelijks bijeen onder voorzitterschap van de burgemeester. Onder meer de sociale diensten, straathoekwerkers en onderwijsinstellingen maken deel uit van de cel. Bij verontrustende signalen wordt nagegaan hoe men daarmee moet omgaan, of er een preventieprogramma moet opgestart worden of de politie ingeschakeld moet worden. Momenteel heeft de helft van de gemeenten een dergelijke cel. Het gaat onder meer om de gemeenten die brandhaarden van radicalisering op un grondgebied hebben, stelde Jambon zondagmiddag. Voor hem moeten alle gemeenten preventief over dergelijke veiligheidscel beschikken. Maar daarvoor is nog overleg met de gewesten nodig omdat die ook bevoegd zijn, stelde de federale minister van Binnenlandse Zaken. "Het kan ook een verkiezingsthema worden", aldus nog de N-VA-vicepremier. Jan Jambon vond ook niet dat er extra maatregelen nodig zijn voor de zomerfestivals. Groot-Brittanië besliste naar aanleiding van de aanslag in Manchester extra maatregelen te nemen, maar volgens de minister golden die reeds in ons land tijdens het voorbije festivalseizoen. Jambon benadrukte dat de organisatoren dat onder elkaar haddden afgesproken. Van terughoudendheid is er geen sprake, stelde de minister tot zijn tevredenheid vast. (Belga)