Van Bellingen gaf die kritiek vanochtend op Radio 1. Volgens hem ondernemen de federale en Vlaamse regering geen stappen om racisme en discriminatie aan te pakken. Nochtans heeft ons land een van de beste wetgevingen ter wereld omtrent discriminatie, maar wordt die niet uitgevoerd.

'Niet alleen terreur is een prioriteit. Als we rechtstreeks kunnen ingrijpen tegen racisme en discriminatie, zullen we dat doen', zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister Jan Jambon (N-VA), op de website van De Standaard. 'Wij zullen altijd rechtstreeks ingrijpen als we kunnen en een maximum aan middelen inzetten.'

Volgens Van Bellingen heeft slechts een derde van de 189 lokale politiezones momenteel 'een referentie-ambtenaar inzake discriminatie en haatmisdrijven'. Die cijfers worden ook bevestigd door een parlementaire vraag van vorig jaar.

Rekruteren en opleiden

Van Raemdonck zegt dat het kabinet geen rechtstreekse invloed op lokale politiezones heeft. 'De federale politie kent momenteel 38 referentiepersonen, maar bij de lokale politie is dat inderdaad nog maar in 66 zones. Grote zones kunnen wel meerdere referentiepersonen inschakelen als ze dat willen. We kunnen lokale besturen alleen aanmoedigen daar verder werk van te maken.'

'Daarnaast kunnen deze referentiepersonen een opleiding volgen ondersteund door Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. In een omzendbrief werd aan de korpschefs uitdrukkelijk gevraagd de mogelijkheid te bieden die opleiding te volgen', klinkt het nog.

Guido Van Wymersch, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, beaamt dat. 'En niet alleen referentie-ambtenaren moeten met discriminatie en racisme kunnen omgaan. We proberen in onze opleidingen oog te hebben voor de multiculturaliteit van de gemeenschap.' Dat bewijst ook het proefproject in Antwerpen waar de lokale politie zelf nieuwe agenten mag rekruteren. 'Zo wordt het korps een realistische weergave van de maatschappij', zegt Van Wymersch. Eind augustus volgt de evaluatie van dat project.

Ook met een antidiscriminatieplan lijkt het de goede weg op te gaan. Binnen het nationale veiligheidsplan dat in juni werd goedgekeurd, maakt staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA) ruimte voor maatregelen. Dat plan moet eind dit jaar klaar zijn. (JVL)

Van Bellingen gaf die kritiek vanochtend op Radio 1. Volgens hem ondernemen de federale en Vlaamse regering geen stappen om racisme en discriminatie aan te pakken. Nochtans heeft ons land een van de beste wetgevingen ter wereld omtrent discriminatie, maar wordt die niet uitgevoerd.'Niet alleen terreur is een prioriteit. Als we rechtstreeks kunnen ingrijpen tegen racisme en discriminatie, zullen we dat doen', zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister Jan Jambon (N-VA), op de website van De Standaard. 'Wij zullen altijd rechtstreeks ingrijpen als we kunnen en een maximum aan middelen inzetten.'Volgens Van Bellingen heeft slechts een derde van de 189 lokale politiezones momenteel 'een referentie-ambtenaar inzake discriminatie en haatmisdrijven'. Die cijfers worden ook bevestigd door een parlementaire vraag van vorig jaar. Van Raemdonck zegt dat het kabinet geen rechtstreekse invloed op lokale politiezones heeft. 'De federale politie kent momenteel 38 referentiepersonen, maar bij de lokale politie is dat inderdaad nog maar in 66 zones. Grote zones kunnen wel meerdere referentiepersonen inschakelen als ze dat willen. We kunnen lokale besturen alleen aanmoedigen daar verder werk van te maken.''Daarnaast kunnen deze referentiepersonen een opleiding volgen ondersteund door Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. In een omzendbrief werd aan de korpschefs uitdrukkelijk gevraagd de mogelijkheid te bieden die opleiding te volgen', klinkt het nog.Guido Van Wymersch, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, beaamt dat. 'En niet alleen referentie-ambtenaren moeten met discriminatie en racisme kunnen omgaan. We proberen in onze opleidingen oog te hebben voor de multiculturaliteit van de gemeenschap.' Dat bewijst ook het proefproject in Antwerpen waar de lokale politie zelf nieuwe agenten mag rekruteren. 'Zo wordt het korps een realistische weergave van de maatschappij', zegt Van Wymersch. Eind augustus volgt de evaluatie van dat project.Ook met een antidiscriminatieplan lijkt het de goede weg op te gaan. Binnen het nationale veiligheidsplan dat in juni werd goedgekeurd, maakt staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA) ruimte voor maatregelen. Dat plan moet eind dit jaar klaar zijn. (JVL)