Dat blijkt uit zijn antwoord op een schriftelijk vraag van partijgenoot Brecht Vermeulen.Jambon kon geen cijfers geven over het aantal boetes voor het overplakken van de B met een VL-sticker. De overtreding valt onder een kb van 2001 dat bepaalt dat de kentekenplaat en haar reproductie in geen geval mogen overdekt worden, ook niet met een doorzichtige stof. Dat laatste gebeurt soms om de flitscamera's te verschalken. De inbreuk wordt beteugeld met een onmiddellijke inning van 55 euro.

"Momenteel wordt er gewerkt aan een koninklijk besluit om deze inbreuk om te zetten in een inbreuk van de tweede graad (onmiddellijke inning: 110 euro)", aldus Jambon. Die erkent ook dat het overkleven van het B-teken geen invloed heeft op de de tekens op de kentekenplaat en dat dit de identificatie niet belemmert. De verdubbeling van de boete werd opgepikt door de Brusselse krant "La Capitale". Die viste nog uit dat er tussen 2012 en 2014 58.264 bestuurders geverbaliseerd werden op basis van het kb. Dat de VL-sticker meestal de reden was, blijkt volgens La Capitale uit het feit dat er 37.734 Vlaamse bestuurders tegen de lamp liepen tegenover slechts 14.956 in Wallonië en 5.574 in Brussel.

'Jacht op symbolen'

Vlaams Belang haalt uit naar Jambon en de N-VA voor de nakende verdubbeling van de boetes. "Nadat Bart De Wever al stelde dat de Vlaamse Beweging zichzelf beter zou afschaffen, organiseert zijn partij vandaag de jacht op het symbool daarvan," aldus voorzitter Van Grieken.

Kamerlid Barbara Pas ondervraagt de minister volgende woensdag in commissie. Ze zal hem naar het waarom van de verdubbeling vragen en informeren of de minister overweegt in overleg te treden met zijn collega's om de strafbaarstelling van het aanbrengen van een VL-sticker ongedaan te maken.

'Geen persoonlijk standpunt'

De woordvoerder van Jambon verduidelijkt dat in het antwoord op een schriftelijke vraag over de VL-sticker enkel een stand van zaken werd gegeven over een ontwerp-kb van de vorige regering. Het gaat dus allerminst om een persoonlijk standpunt van de minister.

Het kb zelf is overigens niet de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken, maar wel van zijn collega van Mobiliteit. Jambon is enkel betrokken omdat de politie de inbreuken moet vaststellen. De tekst is nog niet ter sprake gekomen tussen de verschillende ministers - ook de minister van Justitie is betrokken -, benadrukte de woordvoerder nog.

Het overplakken van de "B" door de VL-sticker is een inbreuk die "geen prioriteit is voor de minister, omdat de problematiek niets te maken heeft met veiligheid", voegde hij er nog aan toe. .

(Belga)

Dat blijkt uit zijn antwoord op een schriftelijk vraag van partijgenoot Brecht Vermeulen.Jambon kon geen cijfers geven over het aantal boetes voor het overplakken van de B met een VL-sticker. De overtreding valt onder een kb van 2001 dat bepaalt dat de kentekenplaat en haar reproductie in geen geval mogen overdekt worden, ook niet met een doorzichtige stof. Dat laatste gebeurt soms om de flitscamera's te verschalken. De inbreuk wordt beteugeld met een onmiddellijke inning van 55 euro. "Momenteel wordt er gewerkt aan een koninklijk besluit om deze inbreuk om te zetten in een inbreuk van de tweede graad (onmiddellijke inning: 110 euro)", aldus Jambon. Die erkent ook dat het overkleven van het B-teken geen invloed heeft op de de tekens op de kentekenplaat en dat dit de identificatie niet belemmert. De verdubbeling van de boete werd opgepikt door de Brusselse krant "La Capitale". Die viste nog uit dat er tussen 2012 en 2014 58.264 bestuurders geverbaliseerd werden op basis van het kb. Dat de VL-sticker meestal de reden was, blijkt volgens La Capitale uit het feit dat er 37.734 Vlaamse bestuurders tegen de lamp liepen tegenover slechts 14.956 in Wallonië en 5.574 in Brussel. 'Jacht op symbolen' Vlaams Belang haalt uit naar Jambon en de N-VA voor de nakende verdubbeling van de boetes. "Nadat Bart De Wever al stelde dat de Vlaamse Beweging zichzelf beter zou afschaffen, organiseert zijn partij vandaag de jacht op het symbool daarvan," aldus voorzitter Van Grieken. Kamerlid Barbara Pas ondervraagt de minister volgende woensdag in commissie. Ze zal hem naar het waarom van de verdubbeling vragen en informeren of de minister overweegt in overleg te treden met zijn collega's om de strafbaarstelling van het aanbrengen van een VL-sticker ongedaan te maken.De woordvoerder van Jambon verduidelijkt dat in het antwoord op een schriftelijke vraag over de VL-sticker enkel een stand van zaken werd gegeven over een ontwerp-kb van de vorige regering. Het gaat dus allerminst om een persoonlijk standpunt van de minister.Het kb zelf is overigens niet de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken, maar wel van zijn collega van Mobiliteit. Jambon is enkel betrokken omdat de politie de inbreuken moet vaststellen. De tekst is nog niet ter sprake gekomen tussen de verschillende ministers - ook de minister van Justitie is betrokken -, benadrukte de woordvoerder nog. Het overplakken van de "B" door de VL-sticker is een inbreuk die "geen prioriteit is voor de minister, omdat de problematiek niets te maken heeft met veiligheid", voegde hij er nog aan toe. . (Belga)