Het Vlaamse kunstendecreet is hét belangrijkste instrument op Vlaams niveau dat subsidies en ondersteuning voor professionele kunsten regelt. De regering keurde het nieuwe decreet goed in december. Grootste nieuwigheid is de invoering van de categorie 'kerninstellingen'. Het gaat om de grotere instellingen die uitzicht krijgen op een werkingssubsidie van tien in plaats van vijf jaar. Het decreet botste echter op stevige kritiek van de SARC, de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC). De adviesraad vindt het ongepast dat de regering de hervorming wil doorvoeren in crisistijden en heeft ook inhoudelijke bezwaren. De SARC vraagt zich af of het opportuun is om in deze hoogst uitzonderlijke omstandigheden een nieuw decreet te ontwikkelen en te implementeren voor een kunstenlandschap dat in een diepe crisis verkeert waarvan de effecten momenteel allerminst duidelijk zijn, luidde het in een advies. Ook Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman pleitte er op basis van het advies voor om de geplande hervorming "in de ijskast" te stoppen en schotelde vandaag minister Jambon de kritiek opnieuw voor in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. "Waarom gaan we toch met dat decreet door? Omdat de ambitie is om dat decreet langer dan corona te laten doorgaan", zei Jambon in zijn antwoord. "De instellingen zijn vrij om te bepalen of ze wel of niet voor dat statuut te kiezen. Dus als ze dat statuut niet goed vinden, dan moeten ze er niet voor gaan. Ik ga niemand daartoe verplichten. Instellingen die denken dat het voor hun werking goed is om perspectief op langere termijn te hebben, 'feel free', wij scheppen daar de mogelijkheid." Jambon voegde daar aan toe dat het niet zo is dat een deel van de subsidiepot vastgelegd wordt voor de kerninstellingen. "Maar als organisaties (die subsidie nvdr.) wensen, dan kan dat. Als iedereen dat een slecht idee vindt, dan doe ik het misschien voor die ene organisatie en dan is er ook geen man overboord", aldus nog Vlaams minister-president Jan Jambon. (Belga)

Het Vlaamse kunstendecreet is hét belangrijkste instrument op Vlaams niveau dat subsidies en ondersteuning voor professionele kunsten regelt. De regering keurde het nieuwe decreet goed in december. Grootste nieuwigheid is de invoering van de categorie 'kerninstellingen'. Het gaat om de grotere instellingen die uitzicht krijgen op een werkingssubsidie van tien in plaats van vijf jaar. Het decreet botste echter op stevige kritiek van de SARC, de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC). De adviesraad vindt het ongepast dat de regering de hervorming wil doorvoeren in crisistijden en heeft ook inhoudelijke bezwaren. De SARC vraagt zich af of het opportuun is om in deze hoogst uitzonderlijke omstandigheden een nieuw decreet te ontwikkelen en te implementeren voor een kunstenlandschap dat in een diepe crisis verkeert waarvan de effecten momenteel allerminst duidelijk zijn, luidde het in een advies. Ook Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman pleitte er op basis van het advies voor om de geplande hervorming "in de ijskast" te stoppen en schotelde vandaag minister Jambon de kritiek opnieuw voor in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. "Waarom gaan we toch met dat decreet door? Omdat de ambitie is om dat decreet langer dan corona te laten doorgaan", zei Jambon in zijn antwoord. "De instellingen zijn vrij om te bepalen of ze wel of niet voor dat statuut te kiezen. Dus als ze dat statuut niet goed vinden, dan moeten ze er niet voor gaan. Ik ga niemand daartoe verplichten. Instellingen die denken dat het voor hun werking goed is om perspectief op langere termijn te hebben, 'feel free', wij scheppen daar de mogelijkheid." Jambon voegde daar aan toe dat het niet zo is dat een deel van de subsidiepot vastgelegd wordt voor de kerninstellingen. "Maar als organisaties (die subsidie nvdr.) wensen, dan kan dat. Als iedereen dat een slecht idee vindt, dan doe ik het misschien voor die ene organisatie en dan is er ook geen man overboord", aldus nog Vlaams minister-president Jan Jambon. (Belga)