De Vlaamse regering lanceerde vorig jaar een Noodfonds Cultuur. Uit dat fonds werd er 87,3 miljoen euro voorzien voor de ondersteuning van lokale cultuur- jeugd- en sportorganisaties. De afspraak was dat die middelen niet 'geoormerkt' of toegewezen zouden worden. De lokale besturen konden met andere woorden zelf beslissen waar ze middelen zouden inzetten. Maar in een recent interview zei minister van Sport Ben Weyts dat "de prioriteit bij sport moet liggen". Ook in het parlement liet de N-VA-minister eerder al verstaan dat de middelen "prioritair" naar sport moesten gaan. Open Vld-politica Stephanie D'Hose confronteerde minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon met de uitspraken van Weyts. Volgens D'Hose hebben die namelijk wel voor wat verwarring en ook ongerustheid gezorgd in de cultuursector en ook bij de lokale besturen zelf. Jambon zette de puntjes op de i. Hij benadrukt dat de 87,3 miljoen euro niet 'geoormerkt' is en dat de lokale besturen dus volledig vrij zijn om zelf te beslissen of ze de middelen inzetten in cultuur, sport of jeugd. "Er is geen oormerking en er is dus ook geen prioriteit voor sport", aldus Jambon. Hij lijkt daarmee dus zijn eigen minister van Sport terug te fluiten. Hij denkt zelf dat de uitspraken van Weyts voortkomen uit de impactstudie die in de voorafgaande onderhandelingen is gemaakt. "Daaruit bleek dat de noden bij sport het hoogst waren", aldus Jambon. Maar Jambon wil geen verdere "spraakverwarring". In alle officiële communicatie, ook naar de lokale besturen, staat volgens Jambon dat de gemeenten vrij zijn om de middelen te besteden over de drie betrokken sectoren. (Belga)

De Vlaamse regering lanceerde vorig jaar een Noodfonds Cultuur. Uit dat fonds werd er 87,3 miljoen euro voorzien voor de ondersteuning van lokale cultuur- jeugd- en sportorganisaties. De afspraak was dat die middelen niet 'geoormerkt' of toegewezen zouden worden. De lokale besturen konden met andere woorden zelf beslissen waar ze middelen zouden inzetten. Maar in een recent interview zei minister van Sport Ben Weyts dat "de prioriteit bij sport moet liggen". Ook in het parlement liet de N-VA-minister eerder al verstaan dat de middelen "prioritair" naar sport moesten gaan. Open Vld-politica Stephanie D'Hose confronteerde minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon met de uitspraken van Weyts. Volgens D'Hose hebben die namelijk wel voor wat verwarring en ook ongerustheid gezorgd in de cultuursector en ook bij de lokale besturen zelf. Jambon zette de puntjes op de i. Hij benadrukt dat de 87,3 miljoen euro niet 'geoormerkt' is en dat de lokale besturen dus volledig vrij zijn om zelf te beslissen of ze de middelen inzetten in cultuur, sport of jeugd. "Er is geen oormerking en er is dus ook geen prioriteit voor sport", aldus Jambon. Hij lijkt daarmee dus zijn eigen minister van Sport terug te fluiten. Hij denkt zelf dat de uitspraken van Weyts voortkomen uit de impactstudie die in de voorafgaande onderhandelingen is gemaakt. "Daaruit bleek dat de noden bij sport het hoogst waren", aldus Jambon. Maar Jambon wil geen verdere "spraakverwarring". In alle officiële communicatie, ook naar de lokale besturen, staat volgens Jambon dat de gemeenten vrij zijn om de middelen te besteden over de drie betrokken sectoren. (Belga)