Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Vragenuurtje afgelopen

Het vragenuurtje is afgelopen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

MR wil wet op kernuitstap respecteren

Uit het antwoord van minister Marghem, voorgelezen door MR-vicepremier Reynders, wordt het parlement niet veel wijzer. 'De studie stelt de wet op de kernuitstap niet ter discussie, maar bereidt gewoon verscheidene scenario's voor.'

Reynders stipt ook aan dat op verschillende niveaus gesprekken lopen. 'Deze discussies verlopen tegen hoog tempo. Wij zijn van plan om zo snel mogelijk te landen en te komen tot een akkoord over het energiepact.'

De kernuitstap in 2025 wordt bevestigd, al hangt daar volgens Marghem een duidelijke voorwaarde aan vast: 'Als men de wet wil respecteren, moet men dat doen met een aanzienlijk investeringsvolume.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

N-VA stelt geen vragen over kernuitstap

Regeringspartij N-VA wordt over de kernuitstap flink op de korrel genomen door de oppositie maar ook door de partijen uit de meerderheid. De Vlaams-nationalisten nemen zelf niet het woord.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Open Vld en CD&V houden vast aan kernuitstap in 2025

Egbert Lachaert (Open Vld) geeft vanuit de meerderheid toe dat het parlement 'op zijn honger is blijven zitten' wat betreft het energiepact en de kernuitstap. Hij wil een concrete timing horen.

Volgens Lachaert zou het dramatisch zijn voor het positieve klimaat rond hernieuwbare energie om twijfel te zaaien over de kernuitstap.

Hij benadrukt ook dat zijn fractie nog steeds uitgaat van de vooropgestelde datum voor de kernuitstap, in 2025.

Leen Dierick (CD&V) beaamt: er is heel veel onduidelijkheid en twijfel over de datum van de kernuitstap. 'Zolang er twijfels zijn, is geen enkele investeerder bereid veel geld te stoppen in ons land.'

'De kernuitstap in 2025 is voor CD&V een van de uitgangspunten van het energiepact', zegt ze - een energiepact dat er voor Dierick dringend moet komen.

'Wordt dit standpunt door alle partijen gedragen?'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Kernuitstap: Oppositie speelt verdeeldheid tussen N-VA en meerderheid uit

Karin Temmerman (SP.A) wijst erop dat de kernuitstap in een wettekst gegoten is. 'Zal deze regering de wet volgen, en de kernuitstap mogelijk maken?' Als N-VA dat niet wilt, moet de partij volgens haar werk maken van een wetswijziging. 'En de vraag is nog maar of u daar een meerderheid voor zal vinden.'

Raoul Hedebouw (PTB): 'Vreemd om een partij uit de meerderheid te horen zeggen dat de kernuitstap niet mogelijk zal zijn. Wat is dan de mening van de regering?'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Kernuitstap: 'Nu hebben we meer duidelijkheid over de verborgen agenda van N-VA'

Didier Reynders (MR) neemt ook de vragen over die aan Energieminister Marie-Christine Marghem werden gesteld: over de kernuitstap en het rapport van netbeheerder Elia.

Michel de Lamotte (CDH) stelt meteen scherp op de tegenstelling tussen N-VA en de rest van de regering. N-VA wil immers als enige twee kerncentrales langer openhouden.

'Nu hebben we meer duidelijkheid over de verborgen agenda van N-VA. De minister heeft lang gewacht met de uitwerking van het akkoord, en is nu het slachtoffer van de lobby. Ik wil weten of mevrouw Marghem haar verantwoordelijhkheid opgeeft.'

'Minister Marghem neemt geen beslissing, en maakt geen investering mogelijk in de energietransitie. U hebt drie jaar verloren.'

'Zal u uit kernenergie stappen, of zal u toegeven aan de N-VA?

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

De volgende vraag op de agenda is voor Buitenlandminister Didier Reynders (MR). Jean-Jacques Flahaux (MR) ondervraagt hem over de militaire coup in Zimbabwe.

'De toestand in Zimbabwe vereist onze aandacht. Het lijkt een militaire staatsgreep te zijn ten opzichte van de oudste president ter wereld, Mugabe, die ook een dictator geworden was.'

'Kunnen we zekerheid krijgen over onze onderdanen daar? Hoeveel zijn er trouwens nog? Ik geloof dat we geen ambassade hebben in Zimbabwe - kunnen we dan rekenen op Zuid-Afrika?'

'De toestand is behoorlijk verwarrend,' bevestigt minister Reynders. Hij hoopt dat er kan gewerkt worden aan 'gelofowaardige verkiezingen', die de democratische werking moet herstellen.

'Er zijn 128 Belgen volgens onze databank. De banden met andere ambassades gebeuren vooral via de Franse ambassade. Er is geen dreiging gehouden jegens de Belgische aanwezigheid op het grondgebied, ook niet in het algemeen tegenover buitenlandse aanwezigheid.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Niet normaal dat politie niet kan anticiperen op dergelijke rellen'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Steeds zichtbaarder geworden uitwassen van een kanker'

Over de aanwezigheid van de politie op sociale media, bijft Jambon nuchter. Dat is een 'immense opdracht', zegt hij.

'De politie had de boodschap ontvangen van de Parijse rapper dat er een bijeenkomst zou zijn. Maar ik steek mijn hand niet in het vuur dat alle berichten op sociale media onderschept kunnen worden. We moeten realistisch zijn.'

Jambon vindt ook dat de politie al te makkelijk met de vinger gewezen wordt.

'Er wordt nogal gemakkelijk met stenen naar de politie gesmeten. Niet zij zijn verantwoordelijk, maar wel het crapuleuze gedrag van schorriemorrie. Daar schuilt het antwoord. Wat we de afgelopen weken gezien hebben is geen plots fenomeen, het zijn de steeds zichtbaarder geworden uitwassen van een kanker.' Jambon pleit voor een lik-op-stukbeleid, strenge straffen en nultolerantie. 'We mogen niet toestaan dat ze straffeloos en in anonimiteit overal mee wegkomen.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Morgen krijgt Jambon rapport over werking politie bij rellen

Minister Jan Jambon begint zijn antwoord op de vragen door te wijzen op de verantwoordelijkheid van het lokale bestuur. 'Ik wil eerst en vooral verduidelijken dat de instandhouding van de openbare orde een lokale verantwoordelijkheid is.'

'De federale reserve was aanwezig. Alle vragen van Brussel naar het niveau, daar werd aan tegemoet gekomen.'

'Maar het is ook mijn plicht om de situatie mee onder controle te houden,' zegt Jambon, die zijn verantwoordelijkheid naar eigen zeggen niet van zich af wil schuiven.

De minister heeft begrip voor de 'terechte' vragen over de beschikbare politieagenten, de geruchten over het al dan niet ingrijpen, en de samenwerking tussen federale en lokale politie. Maar antwoorden kan hij vandaag nog niet geven. 'Sta me te me vandaag niet uit te spreken over dit onderwerp.' Na de rellen heeft hij een diepgaand onderzoek gevraagd, het verslag daarvan komt morgen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'U ging alles opkuisen, en nu zijn zelfs de straatpeuters aan het radicaliseren'

Hendrik Vuye (Vuye&Wouters) pakt minister Jan Jambon (N-VA) persoonlijk aan.

'Dit weekend waren er rellen aan de beurs, en de politie keek ernaar en pakte niemand op. Gisteren waren er nieuwe rellen aan de Munt - het leek een beetje op een heruitgave van De Stomme van Portici. Mensen lijden honderdduizenden euro's schade omdat u als minister van Veiligheid de veiligheid niet kan garanderen.'

'U zegt dat het een recent fenomeen is. In 2000 al spraken de diensten over jeugdbendes. U ging alles 'opkuisen', en wat zien we nu: zelfs de straatpeuters zijn aan het radicaliseren.'

'Waar is die digitale politie? Waar is die digitale wijkagent? Mijn vraag is zeer eenvoudig: wat is uw beleid?'

Karine Lalieux (PS) komt als laatste aan het woord. Zij wijst op de onderbemanning van de Brusselse politie: '300 agenten ontbreken er in de zone Brussel-Elsene.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

CD&V: 'Zullen niet toelaten dat onze hoofdstad een hellhole wordt'

'Wij zullen niet toelaten dat onze hoofdstad een hellhole wordt', zo countert Franky Demon (CD&V) de uitspraken van Barbara Pas (VB) aan het begin van de vragenronde. Hij pleit wel, net als Pas, voor een eengemaakte Brusselse politiezone.

'Het zit duidelijk fout bij enkelen, enkele subculturen in onze hoofdstad. Daar moeten we ingrijpen met zero-tolerance.'

'Bij de laatste staatshervorming is jaarlijks 30 miljoen extra gegaan naar het veiligheidsbeleid van de stad Brussel. Daar ligt het probleem niet. Wel in de aansturing.' De versnippering van de Brusselse politiezones is voor Demon het grote probleem: die moet dringend weggewerkt worden.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Worden sociale media voldoende opgevolgd door politie?'

'Het politiekorps zelf verdient geen schuld,' zegt Katja Gabriëls voor Open Vld. 'Zij verdienen onze steun. De vraag is: kregen zij voldoende steun en kregen zij de juiste orders?'

Ook zij wil van minister Jan Jambon verduidelijking: kreeg de politie de opdracht afgelopen weekend om niet in te grijpen?

Gabriëls kijkt ook naar de modernisering van het politiekorps. Het was Vargasss92, een fenomeen op sociale media, die op korte tijd heel wat mensen naar het Muntplein wist te lokken. 'Zijn onze veiligheidsdiensten gewapend om de sociale media voldoende op te volgen?'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

'Hebben politiemensen écht opdracht gekregen om niet in te grijpen bij rellen?'

'Wat zaterdag en gisteren is gebeurd, is een hoofdstad onwaardig,' klinkt het bij Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen).

'Het grootste slachtoffer is het imago van Brussel. Er zijn heel veel vragen. Hoe kan het dat het 45 minuten duurt voor er voldoende versterking ter plaatse is. Hoe komt het dat er maar 1 persoon is aangehouden? Waar was de federale reserve, die steun moest bieden? Hebben politiemensen op het terrein nu effectief opdracht gekregen om niet in te grijpen - klopt dat?'

'Repressie alleen zal het probleem niet oplossen,' benadrukt Van Hecke nog.

SP.A veroordeelt bij monde van Meryame Kitir het geweld, maar ze stelt meteen ook vragen over de politieke verantwoordelijkheid en eventueel gemaakte fouten:

'De politie moet een risico-analyse doen. Hoe kan het dat de politie niet wist dat er die dag een wedstrijd was? Hoe kan het dat de politie zich niet had voorbereid, ongeacht de uitslag? Hoe kan het dat de politie zo lang moest wachten op versterken?'

'Hoe kan het dat die jongeren zulke rellen kunnen plegen? Dat is misschien de hamvraag van vandaag.'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

CDH neemt communicatie Francken op de korrel na rellen

George Dallemagne (CDH): 'Als men een overwinning in het voetbal wil vieren door te plunderen en agenten aan te vallen, dan is dat onaanvaardbaar. Eveneens onaanvaardbaar is de manier waarop men getracht heeft een einde te maken aan de rellen. De burgemeester is tekort geschtoen, er waren te weinig manschappen van de politie, en blijkbaar was er een communicatieprobleem tussen lokale en federale politie.'

'Ook onaanvaardbaar: de manier waarop uw staatssecretaris een allegaartje heeft gemaakt van relschoppers en mensen die hier illegaal verblijven. Hij scheert ze allemaal over dezelfde kam,' zo neemt Dallemagne ook Theo Francken op de korrel.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Vlaams Belang wil 'eindelijk' eengemaakte Brusselse politie

Barbara Pas (VB) herinnert aan de gewelddadige feiten van de afgelopen twee weken - naast de rellen van deze week ook 'een trein uit Walibi die geterroriseerd wordt door allochtone relschoppers, en een straat in Anderlecht waar allochtone buurtbewoners elkaar te lijf gaan.'

'Dit toont nog maar eens aan dat Brussel een hellhole geworden is. Trump had overschot van gelijk.'

'Men voelt zich baas in de straat, en de slachtoffers krijgen van de politie te horen: 'mijnheer, dat is politiek, onze collega's mochten niet tussenkomen.' Dat is waanzin.'

Ze vraagt eindelijk werk te maken van eengemaakte politiezone in Brussel. En ze wil ook dat minister Jan Jambon verduidelijkt over welk type hij het had toen hij zei dat hij 'een bepaald type jongeren' zag bij de rellen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Premier afwezig, oppositie misnoegd

De oppositie begint het vragenuurtje door zich te beklagen over de afwezigheid van de premier. Die zit op een sociale top in Göteborg.

'De premier heeft zich op een normale manier verontschuldigd voor zijn afwezigheid', zo stipt Kamervoorzitter Siegfried Bracke aan.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Gatz gaat door met klacht tegen 'Vargasss92'

Het Brussels parket ziet voorlopig geen elementen om de Franse sociale-mediaster 'Vargasss92', die aan de basis lag van de rellen van woensdag in Brussel, gerechtelijk te vervolgen.

De Brusselse minister (Open VLD), bevoegd voor het Muntpunt, legt zich niet neer bij de beslissing van het Brussels parket om de Franse sociale-mediaster niet te vervolgen na de rellen van woensdag.

Lees: Gatz gaat door met klacht tegen 'Vargasss92'

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Jambon ziet 'bepaald type jongeren' bij rellen

Bij Vlaams Belang wil Barbara Pas zo meteen verduidelijking wat vicepremier Jan Jambon bedoelde met 'een bepaald type jongeren'.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Politievakbond: 'Jongeren moeten weer schrik krijgen'

Voor de liberale politievakbond VSOA moet het gedaan zijn met het pamperen van de Brusselse jeugd. 'Het 'dit zijn onze kiezers-beleid' van de afgelopen twintig jaar heeft duidelijk gefaald. En het wordt altijd maar erger. Daarom willen we dat de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken een repressief actieplan opstellen', zegt ondervoorzitter Vincent Houssin.

Intussen besliste de ministerraad om een 'actieplan' op te stellen dat nieuwe rellen moet vermijden.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Wat met de kernuitstap?

Na een studie van netbeheerder Elia laait de dicussie over de kernuitstap weer hoog op in de Wetstraat. Volgens Elia is het nog steeds mogelijk om de kerncentrales tegen 2025 te sluiten, maar dan moet wel onmiddellijk werk gemaakt worden van de nodige investeringen om bijvoorbeeld nieuwe gascentrales te bouwen. Zo niet, komt de bevoorradingszekerheid in het gedrang.

Regeringspartij N-VA ziet dat plan niet zitten, en wil twee kerncentrales langer openhouden. De Vlaams-nationalisten staan daarmee weliswaar alleen, want de andere regeringspartijen willen de kernuitstap onverminderd uitvoeren. Al lijkt bij de liberalen wel een opening te vinden: federaal minister Marie-Christine Marghem (MR) denkt al langer aan een piste waar enkele centrales verlengd in gebruik worden genomen.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Wie is politiek verantwoordelijk voor de rellen?

De incidenten roepen heel wat politieke vragen op. Zo waren er berichten dat de Brusselse politie geen risico-analyse had gemaakt in aanloop naar de voetbalwedstrijd van Marokko, en daardoor niet snel genoeg op de feiten kon inspelen.

In de krant De Morgen wordt vandaag dan weer de vraag gesteld of de politie niet op de hoogte kon geweest zijn van wat er op het Muntplein te gebeuren stond: 'De man heeft immers een reputatie wat het veroorzaken van opstootjes betreft. In verschillende Franse steden, waaronder Duinkerke, Rijsel, Bordeaux, Angers en Toulouse, leidde zijn komst in het verleden al tot chaotische taferelen met hysterische jongeren.'

N-VA vraagt intussen dat burgemeester Philippe Close een samenscholingsverbod inroept, om de gemoederen in de hoofdstad te laten bedaren. Binnenlandminister Jan Jambon riep op om de verantwoordelijken 'streng te straffen' en merkte op dat je op de beelden 'toch een bepaald type jongeren ziet'.

Stavros Kelepouris
door Stavros Kelepouris

Brussel ontsierd door geweld

Voor de tweede maal op vijf dagen tijd werd Brussel gisteren het toneel van gewelddadige rellen. Zaterdagavond zakten honderden jongeren af naar het Beursplein, nadat Marokko zich kwalificeerde voor het WK voetbal. Omdat de politie pas laat in actie kwam, konden de relschoppers aanzienlijke schade aanrichten aan onder meer auto's en etalages.

Gisteren omstreeks 16 uur liep het uit de hand op het Muntplein. Het Franse youtube-fenomeen Vargasss92 had via sociale media opgeroepen naar de drukke locatie te komen. Ditmaal kon de politie wel snel ter plaatse komen, maar werd ze in aantal overklast: ook nu ging het om honderden jongeren die snel amok maakten en een kat-en-muisspel met de politie speelde. Onder meer enkele ramen van de Muntbibliotheek moesten eraan geloven.