"We moeten zo snel mogelijk terugkeren naar een gemoduleerd systeem waarbij culturele infrastructuren op basis van proportionaliteit kunnen opengaan, zoals dat in Vlaanderen lange tijd gedurende de coronacrisis goed heeft gewerkt (periode voor de pandemiewet van kracht werd, red.)", zegt Jambon. "Bij het volgende OC zal ik een aangepaste versie van dit Vlaamse systeem van proportionaliteit voor de cultuursector op tafel leggen", aldus nog de minister-president. "Daarover ben ik volop in overleg met de sector." "Uiteraard zullen de te nemen maatregelen afhankelijk zijn van de epidemiologische toestand op dat moment. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat we de cultuursector zo snel mogelijk kunnen laten heropleven." (Belga)

"We moeten zo snel mogelijk terugkeren naar een gemoduleerd systeem waarbij culturele infrastructuren op basis van proportionaliteit kunnen opengaan, zoals dat in Vlaanderen lange tijd gedurende de coronacrisis goed heeft gewerkt (periode voor de pandemiewet van kracht werd, red.)", zegt Jambon. "Bij het volgende OC zal ik een aangepaste versie van dit Vlaamse systeem van proportionaliteit voor de cultuursector op tafel leggen", aldus nog de minister-president. "Daarover ben ik volop in overleg met de sector." "Uiteraard zullen de te nemen maatregelen afhankelijk zijn van de epidemiologische toestand op dat moment. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat we de cultuursector zo snel mogelijk kunnen laten heropleven." (Belga)