Hoewel hij benadrukte dat dreigingsniveau 3 nog steeds van kracht is, gaf minister Jambon aan dat er geen specifieke richtsnoeren zijn voor de beveiliging van grote evenementen. De beveiliging wordt vaak verzorgd door bewakingsagenten, die niet zomaar eender wat mogen doen. Zo mogen detectiemateriaal of scanners gebruiken, maar op het vlak van fouilles op het lichaam zijn hun bevoegdheden beperkter. De minister kondigde aan dat hij voor de zomer met een ontwerp komt om die bevoegdheden uit te breiden. Philippe Blanchart pleitte voor de mogelijkheid om systematische fouilles mogelijk te maken, zoals bij voetbalwedstrijden. Paul-Olivier Delannois, die dienstdoend burgemeester is van Doornik, maakte zich zorgen over de weinige informatie die beschikbaar is opdat burgemeesters met volledige kennis van zaken zo'n evenementen toelaten. Minister Jambon herinnerde eraan dat de verhoging naar dreigingsniveau 4 - het hoogste niveau - pas kan wanneer er precieze aanwijzingen zijn dat een aanslag op een specifieke plaats op til is. "We denken erover na burgemeesters een veiligheidsmachtiging te geven, zodat ze meer precieze veiligheidsinformatie kunnen krijgen", luidde het. Hij stipte nog aan dat de bijkomende uitgaven voor veiligheid voor rekening van de organisatoren zouden zijn. (Belga)

Hoewel hij benadrukte dat dreigingsniveau 3 nog steeds van kracht is, gaf minister Jambon aan dat er geen specifieke richtsnoeren zijn voor de beveiliging van grote evenementen. De beveiliging wordt vaak verzorgd door bewakingsagenten, die niet zomaar eender wat mogen doen. Zo mogen detectiemateriaal of scanners gebruiken, maar op het vlak van fouilles op het lichaam zijn hun bevoegdheden beperkter. De minister kondigde aan dat hij voor de zomer met een ontwerp komt om die bevoegdheden uit te breiden. Philippe Blanchart pleitte voor de mogelijkheid om systematische fouilles mogelijk te maken, zoals bij voetbalwedstrijden. Paul-Olivier Delannois, die dienstdoend burgemeester is van Doornik, maakte zich zorgen over de weinige informatie die beschikbaar is opdat burgemeesters met volledige kennis van zaken zo'n evenementen toelaten. Minister Jambon herinnerde eraan dat de verhoging naar dreigingsniveau 4 - het hoogste niveau - pas kan wanneer er precieze aanwijzingen zijn dat een aanslag op een specifieke plaats op til is. "We denken erover na burgemeesters een veiligheidsmachtiging te geven, zodat ze meer precieze veiligheidsinformatie kunnen krijgen", luidde het. Hij stipte nog aan dat de bijkomende uitgaven voor veiligheid voor rekening van de organisatoren zouden zijn. (Belga)