Vlaanderen telt negen erkende amateurkunstenorganisaties. Het gaat om organisaties die als taak hebben lokale amateurverenigingen en individuele kunstenaars te informeren, begeleiden en stimuleren. Voor de letterensector gaat het bijvoorbeeld om de organisatie Creatief Schrijven, voor de danswereld is dat danspunt en voor vocale muziek Koor&Stem. Alle negen organisaties hebben in het voorjaar een financieel behoefteplan ingediend met daarin hun inhoudelijke ambities voor de komende beleidsperiode plus het bijbehorende kostenplaatje. De organisaties vroegen bijna 2 miljoen euro meer subsidies. Daarmee zouden de werkingsmiddelen voor de organisaties met een kwart stijgen. Er volgde een dialoog tussen de organisaties en de administratie en finaal besliste minister van Cultuur Jan Jambon om ruim 1 miljoen euro extra vrij te maken, een stijging met zowat 13 procent. Vanaf 2022 gaat er elk jaar ruim 9 miljoen euro naar de ondersteuning van de negen organisaties. "Vlaanderen heeft op vlak van amateurkunsten heel wat talent in huis. Met deze extra middelen wil ik een stimulans geven aan 9 amateurkunstenorganisaties zodat hun werking verder kan evolueren. Dat zal er dan weer voor zorgen dat de sector zich blijft vernieuwen, verjongen en verbreden", aldus Jambon. (Belga)

Vlaanderen telt negen erkende amateurkunstenorganisaties. Het gaat om organisaties die als taak hebben lokale amateurverenigingen en individuele kunstenaars te informeren, begeleiden en stimuleren. Voor de letterensector gaat het bijvoorbeeld om de organisatie Creatief Schrijven, voor de danswereld is dat danspunt en voor vocale muziek Koor&Stem. Alle negen organisaties hebben in het voorjaar een financieel behoefteplan ingediend met daarin hun inhoudelijke ambities voor de komende beleidsperiode plus het bijbehorende kostenplaatje. De organisaties vroegen bijna 2 miljoen euro meer subsidies. Daarmee zouden de werkingsmiddelen voor de organisaties met een kwart stijgen. Er volgde een dialoog tussen de organisaties en de administratie en finaal besliste minister van Cultuur Jan Jambon om ruim 1 miljoen euro extra vrij te maken, een stijging met zowat 13 procent. Vanaf 2022 gaat er elk jaar ruim 9 miljoen euro naar de ondersteuning van de negen organisaties. "Vlaanderen heeft op vlak van amateurkunsten heel wat talent in huis. Met deze extra middelen wil ik een stimulans geven aan 9 amateurkunstenorganisaties zodat hun werking verder kan evolueren. Dat zal er dan weer voor zorgen dat de sector zich blijft vernieuwen, verjongen en verbreden", aldus Jambon. (Belga)