De Vlaamse coalitiepartners raakten het in hun regeerakkoord eens om in 2021, dit jaar dus, een jobbonus in te voeren. Die is gericht op mensen met een lager inkomen, die een maandelijks belastingvoordeel zouden krijgen. Maar in de Vlaamse regering heerst twijfel over die maatregel, berichtte De Tijd eerder al. De maatregel zou mogelijk geschrapt worden tijdens de volgende begrotingsaanpassing. N-VA-voorzitter Bart De Wever verwoordde de twijfel tijdens het debat met de vijf andere Vlaamse partijvoorzitters dat Voka maandagavond organiseerde. "Vlaanderen zit met een structureel tekort. Er is een inspanning nodig van 2 miljard euro tegen het einde van de legislatuur, vind ik persoonlijk. Of alle incentives nog even relevant zijn op de arbeidsmarkt zoals we die nu zien, weet ik niet." Dat N-VA de jobbonus sowieso wil schrappen, wilde De Wever niet gezegd hebben. "Voor mij is alles bespreekbaar, maar dat doe je in onderling overleg." Ook partijgenoot en Vlaams minister-president Jan Jambon benadrukte dat even later in zijn speech. "Pacta sunt servanda (afspraken moeten worden nagekomen, red.). Dat staat in regeerakkoord, en dus kan je dat enkel weer afvoeren als daar een consensus over is." Voka-voorzitter Wouter De Geest benadrukte in zijn toespraak in elk geval dat de ondernemersorganisatie de jobbonus liever vandaag dan morgen ingevoerd ziet. "Het Vlaams regeerakkoord is kristalhelder", benadrukte hij. "Een jobbonus invoeren heeft inderdaad een prijskaartje. Maar ondernemers weten: slimme investeringen zijn geen kost, wel een garantie op toekomstig succes." (Belga)

De Vlaamse coalitiepartners raakten het in hun regeerakkoord eens om in 2021, dit jaar dus, een jobbonus in te voeren. Die is gericht op mensen met een lager inkomen, die een maandelijks belastingvoordeel zouden krijgen. Maar in de Vlaamse regering heerst twijfel over die maatregel, berichtte De Tijd eerder al. De maatregel zou mogelijk geschrapt worden tijdens de volgende begrotingsaanpassing. N-VA-voorzitter Bart De Wever verwoordde de twijfel tijdens het debat met de vijf andere Vlaamse partijvoorzitters dat Voka maandagavond organiseerde. "Vlaanderen zit met een structureel tekort. Er is een inspanning nodig van 2 miljard euro tegen het einde van de legislatuur, vind ik persoonlijk. Of alle incentives nog even relevant zijn op de arbeidsmarkt zoals we die nu zien, weet ik niet." Dat N-VA de jobbonus sowieso wil schrappen, wilde De Wever niet gezegd hebben. "Voor mij is alles bespreekbaar, maar dat doe je in onderling overleg." Ook partijgenoot en Vlaams minister-president Jan Jambon benadrukte dat even later in zijn speech. "Pacta sunt servanda (afspraken moeten worden nagekomen, red.). Dat staat in regeerakkoord, en dus kan je dat enkel weer afvoeren als daar een consensus over is." Voka-voorzitter Wouter De Geest benadrukte in zijn toespraak in elk geval dat de ondernemersorganisatie de jobbonus liever vandaag dan morgen ingevoerd ziet. "Het Vlaams regeerakkoord is kristalhelder", benadrukte hij. "Een jobbonus invoeren heeft inderdaad een prijskaartje. Maar ondernemers weten: slimme investeringen zijn geen kost, wel een garantie op toekomstig succes." (Belga)