De satellietkantoren komen er vanwege de mobiliteitsproblemen en de stress die de ambtenaren daardoor ervaren, en vullen het al bestaande thuiswerken aan: een op de drie ambtenaren, zowat 22.000, doen nu al aan thuiswerken. Nicolas Loriau van Belnet, het Belgisch computernetwerk voor onderzoeksdoeleinden dat het systeem in de praktijk bracht, wees erop dat hiervoor al bestaande kantoren gebruikt worden, en dat er dus geen bijkomende investering nodig is. Jambon kondigde dan weer aan bereid te zijn ook medewerkers van de FOD Binnenlandse Zaken binnen dat systeem te laten werken. Voorlopig is het enkel toegankelijk voor personeel van de FOD's Financiën, Mobiliteit, Volksgezondheid en Economie en het Voedselagentschap en de Regie der Gebouwen. Het project wordt na zes maanden geëvalueerd. (Belga)

De satellietkantoren komen er vanwege de mobiliteitsproblemen en de stress die de ambtenaren daardoor ervaren, en vullen het al bestaande thuiswerken aan: een op de drie ambtenaren, zowat 22.000, doen nu al aan thuiswerken. Nicolas Loriau van Belnet, het Belgisch computernetwerk voor onderzoeksdoeleinden dat het systeem in de praktijk bracht, wees erop dat hiervoor al bestaande kantoren gebruikt worden, en dat er dus geen bijkomende investering nodig is. Jambon kondigde dan weer aan bereid te zijn ook medewerkers van de FOD Binnenlandse Zaken binnen dat systeem te laten werken. Voorlopig is het enkel toegankelijk voor personeel van de FOD's Financiën, Mobiliteit, Volksgezondheid en Economie en het Voedselagentschap en de Regie der Gebouwen. Het project wordt na zes maanden geëvalueerd. (Belga)