Twee jaar geleden stuurde de minister naar aanleiding van het EK Voetbal ook al een gelijkaardige brief. Intussen vond de wijziging plaats aan de wet op de private veiligheid. Voor alle duidelijkheid: het betekent niet dat controle door privébewakers een verplichting wordt. "Het gaat om een omzendbrief naar de burgemeesters met de mogelijkheden waarover ze op basis van een risicoanalyse kunnen beschikken", licht de minister toe in De Ochtend (Radio 1). Twee jaar geleden gold in ons land ook terreurniveau 3, terwijl het dreigingsniveau intussen ook is gezakt naar 2. Minister Jambon licht toe dat de mogelijkheden niet alleen met terro te maken hebben. Het gaat ook over het indijken van baldadigheden of storend gedrag. (Belga)

Twee jaar geleden stuurde de minister naar aanleiding van het EK Voetbal ook al een gelijkaardige brief. Intussen vond de wijziging plaats aan de wet op de private veiligheid. Voor alle duidelijkheid: het betekent niet dat controle door privébewakers een verplichting wordt. "Het gaat om een omzendbrief naar de burgemeesters met de mogelijkheden waarover ze op basis van een risicoanalyse kunnen beschikken", licht de minister toe in De Ochtend (Radio 1). Twee jaar geleden gold in ons land ook terreurniveau 3, terwijl het dreigingsniveau intussen ook is gezakt naar 2. Minister Jambon licht toe dat de mogelijkheden niet alleen met terro te maken hebben. Het gaat ook over het indijken van baldadigheden of storend gedrag. (Belga)