Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) houden maandag samen met de betrokken politiezones en lokale besturen een operationele vergadering om het probleem van de transmigranten rond en in het Noordstation en het Maximiliaanpark aan te pakken.

De kabinetsmedewerkers van Jambon en Francken zullen samen met Dienst Vreemdelingenzaken, de federale politie, Securail en de lokale politiezones Brussel-Noord en Brussels Hoofdstad Elsene bekijken wat er in de toekomst ondernomen kan worden om de problematiek van de transmigranten in Brussel aan te pakken.

De intenties van de betrokken partijen lijken nog te vaak uit elkaar te liggen in de kwestie. Vorige week kwam het nog tot een confrontatie in de media tussen staatsecretaris Francken en Schaarbeeks burgemeester Bernard Clerfayt (DéFI).

Francken verweet de betrokken politiezones en burgemeester dat ze een 'knuffelpolitiek' onderhielden. Clerfayt stelde dan weer dat de spoorwegpolitie, een deel van de federale politie en dus een bevoegdheid van minister Jambon, in het station moeten optreden.

Burgemeester Clerfayt, die voorzitter is van het politiecollege van Brussel-Noord, zal niet naar het overleg afzakken, maar stuurt zijn kabinetschef. Op Radio 1 lichtte hij toe dat hij persoonlijk niet officieel werd uitgenodigd, maar via een omweg langs de politie aan tafel kon aanschuiven.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) houden maandag samen met de betrokken politiezones en lokale besturen een operationele vergadering om het probleem van de transmigranten rond en in het Noordstation en het Maximiliaanpark aan te pakken.De kabinetsmedewerkers van Jambon en Francken zullen samen met Dienst Vreemdelingenzaken, de federale politie, Securail en de lokale politiezones Brussel-Noord en Brussels Hoofdstad Elsene bekijken wat er in de toekomst ondernomen kan worden om de problematiek van de transmigranten in Brussel aan te pakken. De intenties van de betrokken partijen lijken nog te vaak uit elkaar te liggen in de kwestie. Vorige week kwam het nog tot een confrontatie in de media tussen staatsecretaris Francken en Schaarbeeks burgemeester Bernard Clerfayt (DéFI). Francken verweet de betrokken politiezones en burgemeester dat ze een 'knuffelpolitiek' onderhielden. Clerfayt stelde dan weer dat de spoorwegpolitie, een deel van de federale politie en dus een bevoegdheid van minister Jambon, in het station moeten optreden. Burgemeester Clerfayt, die voorzitter is van het politiecollege van Brussel-Noord, zal niet naar het overleg afzakken, maar stuurt zijn kabinetschef. Op Radio 1 lichtte hij toe dat hij persoonlijk niet officieel werd uitgenodigd, maar via een omweg langs de politie aan tafel kon aanschuiven.