De betrokken kabinetten zullen volgende week een bezoek brengen aan de luchthaven om te onderzoeken hoe aan de verwachtingen kan worden voldaan. De precieze datum is nog niet bekend. Vrijdag had minister Crucke (MR) de beweringen van de N-VA-staatssecretaris voor Asiel en Migratie tegengesproken dat er vanop de luchthaven van Charleroi vreemdelingen gerepatrieerd werden. Na wat verwarring over de gebruikte termen, bleek dat de cijfers van Francken voornamelijk sloegen op vreemdelingen die op Charleroi landden maar niet over geldige papieren beschikten om het land binnen te komen en op vrijwillige repatriëringen. De afgelopen twee jaar zouden ook 11 gedwongen repatriëringen zijn doorgevoerd, maar die werden in de luchthaven van Zaventem geregistreerd. (Belga)

De betrokken kabinetten zullen volgende week een bezoek brengen aan de luchthaven om te onderzoeken hoe aan de verwachtingen kan worden voldaan. De precieze datum is nog niet bekend. Vrijdag had minister Crucke (MR) de beweringen van de N-VA-staatssecretaris voor Asiel en Migratie tegengesproken dat er vanop de luchthaven van Charleroi vreemdelingen gerepatrieerd werden. Na wat verwarring over de gebruikte termen, bleek dat de cijfers van Francken voornamelijk sloegen op vreemdelingen die op Charleroi landden maar niet over geldige papieren beschikten om het land binnen te komen en op vrijwillige repatriëringen. De afgelopen twee jaar zouden ook 11 gedwongen repatriëringen zijn doorgevoerd, maar die werden in de luchthaven van Zaventem geregistreerd. (Belga)