De N-VA wil van de Franstaligen weten of ze bereid zijn in een systeem van fiscale autonomie te stappen. Als die bereidheid er is, zullen de technici wel uit de cijfers raken.

Dat heeft N-VA-Kamerfractieleider Jan Jambon maandagavond gezegd in Terzake (Canvas) over de cijferdiscussie inzake de financieringswet.

Volgens Jambon zijn de cijfers niet de essentie van het debat. Hij wees erop van de Franstaligen nog nooit een ja te hebben gehoord op de vraag naar hun bereidheid om in het systeem van fiscale autonomie te stappen.

Als de Franstaligen positief antwoorden op die volgens Jambon essentiële vraag, kunnen de technici vervolgens de verschillen in de cijfers wel wegwerken. 'De Franstaligen zijn heel goed met woorden. Ik zou nu graag ook de daden zien', aldus Jambon.

'Intellectuele oneerlijkheid'

Zijn voorzitter Bart De Wever verstuurde maandag een vrije tribune waarin hij erop wijst dat er tot op vandaag slechts één volledig becijferd voorstel over de bijzondere financieringswet circuleert, namelijk het model dat hij als koninklijk verduidelijker in zijn eindverslag aan de koning overmaakte.

'Andere denkpistes hielden het bij het aanreiken van zinvolle principes en beschouwingen. Het model dat ik in hoofde van mijn opdracht formuleerde, voldoet aan de twaalf principes van de high level group en houdt dus echte fiscale autonomie in', aldus De Wever.

'Dit voorstel ruilt immers het huidige dotatiesysteem in voor een gedeeltelijke personenbelasting op het niveau van de deelstaten. Maar het is ook een compromis want dit model hield bij de start van inwerkingtreding sterk rekening met de pleinvrees van de Franstaligen in dit debat. Consequent werd gekozen voor de meest zachte parameter om de slaagkansen van het voorgestelde compromis niet bij voorbaat te hypothekeren'.

De Wever schrijft zich niet te hebben vergist in het voorstel van financieringsmodel dat hij uitwerkte, 'wel in het gebrek aan intellectuele eerlijkheid dat ik nu al meer dan een week ondervind'.

De N-VA wil van de Franstaligen weten of ze bereid zijn in een systeem van fiscale autonomie te stappen. Als die bereidheid er is, zullen de technici wel uit de cijfers raken.Dat heeft N-VA-Kamerfractieleider Jan Jambon maandagavond gezegd in Terzake (Canvas) over de cijferdiscussie inzake de financieringswet.Volgens Jambon zijn de cijfers niet de essentie van het debat. Hij wees erop van de Franstaligen nog nooit een ja te hebben gehoord op de vraag naar hun bereidheid om in het systeem van fiscale autonomie te stappen.Als de Franstaligen positief antwoorden op die volgens Jambon essentiële vraag, kunnen de technici vervolgens de verschillen in de cijfers wel wegwerken. 'De Franstaligen zijn heel goed met woorden. Ik zou nu graag ook de daden zien', aldus Jambon.'Intellectuele oneerlijkheid'Zijn voorzitter Bart De Wever verstuurde maandag een vrije tribune waarin hij erop wijst dat er tot op vandaag slechts één volledig becijferd voorstel over de bijzondere financieringswet circuleert, namelijk het model dat hij als koninklijk verduidelijker in zijn eindverslag aan de koning overmaakte. 'Andere denkpistes hielden het bij het aanreiken van zinvolle principes en beschouwingen. Het model dat ik in hoofde van mijn opdracht formuleerde, voldoet aan de twaalf principes van de high level group en houdt dus echte fiscale autonomie in', aldus De Wever.'Dit voorstel ruilt immers het huidige dotatiesysteem in voor een gedeeltelijke personenbelasting op het niveau van de deelstaten. Maar het is ook een compromis want dit model hield bij de start van inwerkingtreding sterk rekening met de pleinvrees van de Franstaligen in dit debat. Consequent werd gekozen voor de meest zachte parameter om de slaagkansen van het voorgestelde compromis niet bij voorbaat te hypothekeren'. De Wever schrijft zich niet te hebben vergist in het voorstel van financieringsmodel dat hij uitwerkte, 'wel in het gebrek aan intellectuele eerlijkheid dat ik nu al meer dan een week ondervind'.