De Standaard schreef zaterdag dat de reden dat ongeschikte kandidaten toch mogen starten met een politieopleiding gezocht moet worden bij het grote tekort aan politieagenten. Anonieme bronnen van de krant hadden het over politieke druk om de streef­cijfers te halen.

Jan Jambon ontkende zaterdag met klem dat er sprake zou zijn van druk, en gaf de federale politie het bevel de opgesomde cases 'tot op het bot' uit te zoeken. Het ging om kandidaten die veroordeeld waren voor druggebruik of verkeersovertredingen als rijden zonder rijbewijs. Sommigen hadden familie die naar Syrië was getrokken of veroordeeld was voor andere zware feiten.

Uit het rapport blijkt volgens Jambon dat de wettelijke regels in deze cases zijn gevolgd, maar dat wel vragen gesteld kunnen worden 'bij de inschatting die in sommige cases door bepaalde instanties binnen het rekruteringsproces werd gemaakt'.

'De beoordelingskaders tijdens rekruteringsprocessen moeten bij de politie strenger en strakker omlijnd worden, zodat er minder ruimte is voor interpretatie', luidt Jambons conclusie. De minister wil dat de rekruteringsprocessen worden geoptimaliseerd.

'Geen strafbare feiten'

Volgens de federale politie zelf blijkt 'na intern onderzoek dat geen enkele kandidaat aan de politieopleiding is mogen beginnen die ongeschikt is verklaard'. 'De deliberatiecommissie, de enige die daartoe bevoegd is, heeft alle toegelaten kandidaten geschikt bevonden. De informatie in De Standaard is onjuist en onvolledig. Het moraliteitsonderzoek is ook belangrijk en het is nooit zo geweest dat de lat lager is gelegd', zegt woordvoerder Jonathan Pfund.

De politiewoordvoerder moet toegeven dat enkele kandidaten voorkwamen in de politiedatabanken. Maar hij voert aan dat dat niet was voor ernstige strafbare feiten. Zo waren sommigen bekend voor druggebruik of verkeersovertredingen. De huidige selectieprocedure bepaalt sowieso dat een kandidaat automatisch geweerd wordt als hij voor sommige feiten veroordeeld is, zegt de woordvoerder.

Zondagavond kreeg hij naar eigen zeggen de garantie van Marc De Mesmaeker, de commissaris-generaal bij de federale politie, dat hij zich daar volledig op zal toeleggen.

'De verbetering van de rekruteringsprocedure is een van de prioriteiten van de federale politie. Hij neemt daarvoor ten volle de verantwoordelijkheid. Hij is zich er goed van bewust dat die herzien moet worden, in het bijzonder om de snelheid te verbeteren', zegt Pfund.

De Standaard schreef zaterdag dat de reden dat ongeschikte kandidaten toch mogen starten met een politieopleiding gezocht moet worden bij het grote tekort aan politieagenten. Anonieme bronnen van de krant hadden het over politieke druk om de streef­cijfers te halen. Jan Jambon ontkende zaterdag met klem dat er sprake zou zijn van druk, en gaf de federale politie het bevel de opgesomde cases 'tot op het bot' uit te zoeken. Het ging om kandidaten die veroordeeld waren voor druggebruik of verkeersovertredingen als rijden zonder rijbewijs. Sommigen hadden familie die naar Syrië was getrokken of veroordeeld was voor andere zware feiten.Uit het rapport blijkt volgens Jambon dat de wettelijke regels in deze cases zijn gevolgd, maar dat wel vragen gesteld kunnen worden 'bij de inschatting die in sommige cases door bepaalde instanties binnen het rekruteringsproces werd gemaakt'. 'De beoordelingskaders tijdens rekruteringsprocessen moeten bij de politie strenger en strakker omlijnd worden, zodat er minder ruimte is voor interpretatie', luidt Jambons conclusie. De minister wil dat de rekruteringsprocessen worden geoptimaliseerd. Volgens de federale politie zelf blijkt 'na intern onderzoek dat geen enkele kandidaat aan de politieopleiding is mogen beginnen die ongeschikt is verklaard'. 'De deliberatiecommissie, de enige die daartoe bevoegd is, heeft alle toegelaten kandidaten geschikt bevonden. De informatie in De Standaard is onjuist en onvolledig. Het moraliteitsonderzoek is ook belangrijk en het is nooit zo geweest dat de lat lager is gelegd', zegt woordvoerder Jonathan Pfund. De politiewoordvoerder moet toegeven dat enkele kandidaten voorkwamen in de politiedatabanken. Maar hij voert aan dat dat niet was voor ernstige strafbare feiten. Zo waren sommigen bekend voor druggebruik of verkeersovertredingen. De huidige selectieprocedure bepaalt sowieso dat een kandidaat automatisch geweerd wordt als hij voor sommige feiten veroordeeld is, zegt de woordvoerder.Zondagavond kreeg hij naar eigen zeggen de garantie van Marc De Mesmaeker, de commissaris-generaal bij de federale politie, dat hij zich daar volledig op zal toeleggen.'De verbetering van de rekruteringsprocedure is een van de prioriteiten van de federale politie. Hij neemt daarvoor ten volle de verantwoordelijkheid. Hij is zich er goed van bewust dat die herzien moet worden, in het bijzonder om de snelheid te verbeteren', zegt Pfund.