Ruim anderhalf miljoen euro: zoveel zal de nieuwe regeling die het cumuleren van politieke functies aan banden legt het Waalse Parlement kosten. Voortaan mag in Wallonië immers nog maar een kwart van de volksvertegenwoordigers per fractie tegelijk ook een uitvoerende gemeentelijke functie zoals OCMW-voorzitter, schepen of burgemeester uitoefenen. Als gevolg daarvan zullen per 1 december naar verwachting 15 Waalse volksvertegenwoordigers (van de 75) het Waalse halfrond verlaten. Volgens de gri...

Ruim anderhalf miljoen euro: zoveel zal de nieuwe regeling die het cumuleren van politieke functies aan banden legt het Waalse Parlement kosten. Voortaan mag in Wallonië immers nog maar een kwart van de volksvertegenwoordigers per fractie tegelijk ook een uitvoerende gemeentelijke functie zoals OCMW-voorzitter, schepen of burgemeester uitoefenen. Als gevolg daarvan zullen per 1 december naar verwachting 15 Waalse volksvertegenwoordigers (van de 75) het Waalse halfrond verlaten. Volgens de griffier van het parlement zal dat het Waals Parlement maximaal 100.000 euro per vertrekkend parlementslid kosten, eventuele opzegvergoedingen voor parlementaire medewerkers meegerekend. Het gaat om aanzienlijke extra uitgaven voor het Waals Parlement, die volgens tegenstanders voorkomen hadden kunnen worden als het parlementaire reglement de keuze voor een lokale politieke functie als een vrijwillig vertrek had beschouwd, en niet, zoals nu, als een geval van overmacht. De vertrekpremies, die in verschillende varianten in alle Belgische parlementen bestaan, werden ingevoerd omdat parlementsleden na afloop van hun mandaat geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering. Ook politici die vóór het einde van hun mandaat als gevolg van 'overmacht' het parlement moeten verlaten, hebben recht op zo'n vergoeding. Maar de vraag is nu of Waalse politici die alles uit de kast hebben gehaald om het tot burgemeester te schoppen in alle ernst kunnen betogen dat ze het parlement buiten hun schuld of wil moeten verlaten. Sommige Franstalige opiniemakers spreken er schande van, en ook in de lezersrubrieken van de kranten staan heel wat boze reacties. Politici werken met deze zelf georganiseerde 'jackpot' het door hen verfoeide populisme nog in de hand, vinden critici. Want ook bij een op het eerste gezicht nobele maatregel zoals een verbod op het cumuleren van politieke banen vergeten Waalse politici kennelijk niet om goed voor zichzelf te zorgen. Dat wringt, zeker omdat de vertrekkende Waals Parlementsleden slechts enkele maanden voor de gewestverkiezingen, waarvan de uitkomst onzeker is, zelf kiezen voor de zekerheid van een zes jaar durend nieuw politiek mandaat. Eén enkele Waalse volksvertegenwoordiger heeft op grond van elementair fatsoen al laten weten de vertrekpremie te zullen weigeren.