In het jaarrapport, dat 408 pagina's telt, evalueert Amnesty International de mensenrechtensituatie in 160 landen in 2015. Volgens het rapport zijn er nog steeds meer dan 122 landen die hun onderdanen folterden of mishandelden. Minstens 29 landen stuurden vluchtelingen onder dwang terug naar landen waar hun leven gevaar liep. In zeker 19 landen pleegden overheden of gewapende groepen inbreuken op het oorlogsrecht. En ook activisten, mensenrechtenverdedigers, advocaten en journalisten werden steeds vaker geviseerd door overheden. Maar een trend in het rapport die in het oog springt, is de toenemende mate waarin overheden mensenrechtenprincipes in vraag zouden stellen of instellingen zouden uithollen die de mensenrechten moeten bewaken. Een voorbeeld zijn de Verenigde Naties, zegt Karen Moeskops, directrice van Amnesty International Vlaanderen. "In de Veiligheidsraad bijvoorbeeld is tot vier keer een resolutie tegengehouden over Syrië." Amnesty stelt zijn hoop in de verkiezing van een nieuwe secretaris-generaal van de VN volgend jaar. Ook acht de mensenrechtenorganisatie het nodig om de instelling te hervormen. Zo zouden er restricties moeten komen op het vetorecht als er massale wreedheden in het geding zijn. Voorts zijn voldoende budgetten een noodzaak. Het rapport vestigt ten slotte nog de aandacht op grove schendingen van de mensenrechten die doorgaans minder aandacht krijgen. Zo zijn er in Mexico nog steeds 27.000 personen vermist of verdwenen. (Belga)

In het jaarrapport, dat 408 pagina's telt, evalueert Amnesty International de mensenrechtensituatie in 160 landen in 2015. Volgens het rapport zijn er nog steeds meer dan 122 landen die hun onderdanen folterden of mishandelden. Minstens 29 landen stuurden vluchtelingen onder dwang terug naar landen waar hun leven gevaar liep. In zeker 19 landen pleegden overheden of gewapende groepen inbreuken op het oorlogsrecht. En ook activisten, mensenrechtenverdedigers, advocaten en journalisten werden steeds vaker geviseerd door overheden. Maar een trend in het rapport die in het oog springt, is de toenemende mate waarin overheden mensenrechtenprincipes in vraag zouden stellen of instellingen zouden uithollen die de mensenrechten moeten bewaken. Een voorbeeld zijn de Verenigde Naties, zegt Karen Moeskops, directrice van Amnesty International Vlaanderen. "In de Veiligheidsraad bijvoorbeeld is tot vier keer een resolutie tegengehouden over Syrië." Amnesty stelt zijn hoop in de verkiezing van een nieuwe secretaris-generaal van de VN volgend jaar. Ook acht de mensenrechtenorganisatie het nodig om de instelling te hervormen. Zo zouden er restricties moeten komen op het vetorecht als er massale wreedheden in het geding zijn. Voorts zijn voldoende budgetten een noodzaak. Het rapport vestigt ten slotte nog de aandacht op grove schendingen van de mensenrechten die doorgaans minder aandacht krijgen. Zo zijn er in Mexico nog steeds 27.000 personen vermist of verdwenen. (Belga)