Hoewel dat cijfer is afgenomen van 37 procent naar 26 procent van alle kindersterfte tussen 2002 en 2012, zegt het WHO dat het sterftecijfer nog steeds te hoog is. De VN-organisatie vraagt investeringen om de grootste gevaren in te perken. "Een vervuild milieu is een dodelijk milieu, vooral voor jonge kinderen", zei WHO-directeur-generaal Margaret Chan. "Hun ontwikkelende organen en immuunsystemen, en kleinere lichamen en luchtwegen, maken hen in het bijzonder kwetsbaar voor vervuilde lucht en water." De grootste oorzaak is luchtvervuiling - door transport, industrie en tabakgebruik - maar ook door onzuivere brandstof die thuis in kachels wordt gebruikt. Volgens het rapport van de WHO, gebaseerd op cijfers van 2012, sterven zowat 570.000 kleine kinderen aan luchtweginfecties door vervuilde lucht. Een gebrek aan proper water en rioolwaterzuivering leidt dan weer jaarlijks tot 361.000 sterftegevallen. Kinderen in ontwikkelingslanden lopen het grootste risico te sterven aan milieuproblemen. De sterftegraad is het hoogst in Centraal-, West-, en Zuidwest-Afrika, net als in Pakistan en Afghanistan. (Belga)

Hoewel dat cijfer is afgenomen van 37 procent naar 26 procent van alle kindersterfte tussen 2002 en 2012, zegt het WHO dat het sterftecijfer nog steeds te hoog is. De VN-organisatie vraagt investeringen om de grootste gevaren in te perken. "Een vervuild milieu is een dodelijk milieu, vooral voor jonge kinderen", zei WHO-directeur-generaal Margaret Chan. "Hun ontwikkelende organen en immuunsystemen, en kleinere lichamen en luchtwegen, maken hen in het bijzonder kwetsbaar voor vervuilde lucht en water." De grootste oorzaak is luchtvervuiling - door transport, industrie en tabakgebruik - maar ook door onzuivere brandstof die thuis in kachels wordt gebruikt. Volgens het rapport van de WHO, gebaseerd op cijfers van 2012, sterven zowat 570.000 kleine kinderen aan luchtweginfecties door vervuilde lucht. Een gebrek aan proper water en rioolwaterzuivering leidt dan weer jaarlijks tot 361.000 sterftegevallen. Kinderen in ontwikkelingslanden lopen het grootste risico te sterven aan milieuproblemen. De sterftegraad is het hoogst in Centraal-, West-, en Zuidwest-Afrika, net als in Pakistan en Afghanistan. (Belga)