Het mag dan maar gaan om 0,19 procent van het totale getransporteerde aardgas dat weglekt, het blijft wel gaan om een volume van bijna 9.000 ton, merkt Gryffroy op. Bovendien ligt het verlies bij Eandis en Infrax procentueel 10 keer hoger dan bij de federale transportnetbeheerder Fluxys die in 2015 een verlies van 0,02 procent optekende. Het hogere percentage bij Fluxys en Infrax zou te verklaren kunnen zijn door het feit dat hun netwerk meer vertakt is dan het netwerk van Fluxys dat voornamelijk gas via grote gasleidingen over grotere afstanden transporteert.

Volgens Gryffroy zijn de gaslekken "verspillend en schadelijk voor het milieu". "Aardgas of methaan is een broeikasgas dat 25 keer schadelijker is voor het klimaat dan koolstofdioxide. 9000 ton aardgas stemt overeen met het gemiddeld jaarlijks gasverbruik van 6.500 gezinnen", aldus de N-VA-energiespecialist.

Gryffroy wil dat er inspanningen gedaan worden om de emissies te beperken. "We moeten werk maken van een aangepast netwerk en procedures die de methaanverliezen verder kunnen terugdringen. Dat kan door de onaangepaste leidingen versneld te vervangen", klinkt het.

Het mag dan maar gaan om 0,19 procent van het totale getransporteerde aardgas dat weglekt, het blijft wel gaan om een volume van bijna 9.000 ton, merkt Gryffroy op. Bovendien ligt het verlies bij Eandis en Infrax procentueel 10 keer hoger dan bij de federale transportnetbeheerder Fluxys die in 2015 een verlies van 0,02 procent optekende. Het hogere percentage bij Fluxys en Infrax zou te verklaren kunnen zijn door het feit dat hun netwerk meer vertakt is dan het netwerk van Fluxys dat voornamelijk gas via grote gasleidingen over grotere afstanden transporteert. Volgens Gryffroy zijn de gaslekken "verspillend en schadelijk voor het milieu". "Aardgas of methaan is een broeikasgas dat 25 keer schadelijker is voor het klimaat dan koolstofdioxide. 9000 ton aardgas stemt overeen met het gemiddeld jaarlijks gasverbruik van 6.500 gezinnen", aldus de N-VA-energiespecialist. Gryffroy wil dat er inspanningen gedaan worden om de emissies te beperken. "We moeten werk maken van een aangepast netwerk en procedures die de methaanverliezen verder kunnen terugdringen. Dat kan door de onaangepaste leidingen versneld te vervangen", klinkt het.