In tegenstelling tot in Vlaanderen, is inburgering in Brussel nog niet verplicht. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) is hiervoor een juridisch kader aan het creëren, waarna de Vlaamse Gemeenschap en de Commission Communautaire Française (Cocof) elk op zich de inburgeringstrajecten concreet kunnen invullen. Vraag is hoeveel beschikbare inburgeringsplaatsen er zullen zijn in Brussel. CD&V-parlementslid Poschet schotelde die vraag voor aan minister Gatz. Die gaf aan dat er jaarlijks naast de al bestaande 5.400 Nederlandstalige inburgeringstrajecten ook 4.000 Franstalige komen. Poschet: "In totaal zullen bijna 10.000 mensen aan een inburgeringstraject kunnen deelnemen. Een stap in de goede richting. Maar er is nog werk aan de winkel, gezien de huidige vluchtelingenstroom". De nieuwkomers zullen via een neutrale doorverwijzing bij de gemeente een inburgeringstraject kunnen volgen via het Nederlandstalige of het Franstalige circuit. Poschet: "Het is hierbij belangrijk dat de betrokken entiteiten hun aanbod op elkaar afstemmen. Dit in eerste instantie in het belang van de nieuwkomers. Het feit dat er zoveel Nederlandstalige inburgeringstrajecten aangeboden worden is positief. Maar ook aan Franstalige kant moet een tandje bijgestoken worden, via de Cocof, om alle nieuwkomers én oudkomers een kwalitatief inburgeringstraject aan te kunnen bieden". (Belga)

In tegenstelling tot in Vlaanderen, is inburgering in Brussel nog niet verplicht. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) is hiervoor een juridisch kader aan het creëren, waarna de Vlaamse Gemeenschap en de Commission Communautaire Française (Cocof) elk op zich de inburgeringstrajecten concreet kunnen invullen. Vraag is hoeveel beschikbare inburgeringsplaatsen er zullen zijn in Brussel. CD&V-parlementslid Poschet schotelde die vraag voor aan minister Gatz. Die gaf aan dat er jaarlijks naast de al bestaande 5.400 Nederlandstalige inburgeringstrajecten ook 4.000 Franstalige komen. Poschet: "In totaal zullen bijna 10.000 mensen aan een inburgeringstraject kunnen deelnemen. Een stap in de goede richting. Maar er is nog werk aan de winkel, gezien de huidige vluchtelingenstroom". De nieuwkomers zullen via een neutrale doorverwijzing bij de gemeente een inburgeringstraject kunnen volgen via het Nederlandstalige of het Franstalige circuit. Poschet: "Het is hierbij belangrijk dat de betrokken entiteiten hun aanbod op elkaar afstemmen. Dit in eerste instantie in het belang van de nieuwkomers. Het feit dat er zoveel Nederlandstalige inburgeringstrajecten aangeboden worden is positief. Maar ook aan Franstalige kant moet een tandje bijgestoken worden, via de Cocof, om alle nieuwkomers én oudkomers een kwalitatief inburgeringstraject aan te kunnen bieden". (Belga)