"De politie moet de wet naleven en de rechten van jonge meisjes die ontvoerd worden om gedwongen te trouwen, verdedigen", verklaarde de politica voor de procureurs van Kirgizië. "De bruidontvoeringen zijn een traditie van het Kirgizische volk, maar die misdaad leidt vaak tot zelfdoding. Er zijn wetten in het land die de jonge meisjes moeten beschermen, en jullie moeten er een principekwestie van maken, alsook verantwoordelijkheid tonen", stelde Otoenbajeva. De vertegenwoordiger van de mensenrechten bij de Kirgizische autoriteiten meende dat de ontvoerders "net als gewone ontvoerders volgens hetzelfde artikel van de strafwet in de gevangenis thuishoren". Momenteel staat volgens het Kirgizische strafrecht op een bruidontvoering namelijk een gevangenisstraf van slechts drie à vijf jaar, tegenover tien jaar voor iedere andere vorm van ontvoering. Volgens de vertegenwoordiger stijgt het fenomeen elk jaar met honderden. "Er moet zo kordaat mogelijk worden opgetreden tegen die praktijk." Ook benadrukte hij dat de ontvoerders de traditie verkeerd interpreteren. Het ontvoeren van jonge meisjes was een traditie bij de nomaden in de steppen en de bergen van Centraal-Azië die toegelaten was onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer een koppel geen goedkeuring van hun ouders kreeg. Vandaag beginnen huwelijksfeesten in die regio meestal met een opgezette ontvoering van de bruid door de vrienden van haar toekomstige. (KAV)

"De politie moet de wet naleven en de rechten van jonge meisjes die ontvoerd worden om gedwongen te trouwen, verdedigen", verklaarde de politica voor de procureurs van Kirgizië. "De bruidontvoeringen zijn een traditie van het Kirgizische volk, maar die misdaad leidt vaak tot zelfdoding. Er zijn wetten in het land die de jonge meisjes moeten beschermen, en jullie moeten er een principekwestie van maken, alsook verantwoordelijkheid tonen", stelde Otoenbajeva. De vertegenwoordiger van de mensenrechten bij de Kirgizische autoriteiten meende dat de ontvoerders "net als gewone ontvoerders volgens hetzelfde artikel van de strafwet in de gevangenis thuishoren". Momenteel staat volgens het Kirgizische strafrecht op een bruidontvoering namelijk een gevangenisstraf van slechts drie à vijf jaar, tegenover tien jaar voor iedere andere vorm van ontvoering. Volgens de vertegenwoordiger stijgt het fenomeen elk jaar met honderden. "Er moet zo kordaat mogelijk worden opgetreden tegen die praktijk." Ook benadrukte hij dat de ontvoerders de traditie verkeerd interpreteren. Het ontvoeren van jonge meisjes was een traditie bij de nomaden in de steppen en de bergen van Centraal-Azië die toegelaten was onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer een koppel geen goedkeuring van hun ouders kreeg. Vandaag beginnen huwelijksfeesten in die regio meestal met een opgezette ontvoering van de bruid door de vrienden van haar toekomstige. (KAV)