De Europese Commissie heeft al in 2014 een niet-nakomingsprocedure ingeleid tegen Italië omdat het de grenswaarden voor PM10-deeltjes (fijn stof) in een aantal zones systematisch en voortdurend overschreed. Dat was volgens de Commissie al sinds 2008 het geval. Omdat ze de verklaring van Italië onvoldoende achtte, trok de Commissie in 2018 naar het Europees Hof van Justitie. In een arrest stelt het Hof nu vast dat de dag- en jaargrenswaarden voor PM10-deeltjes van 2008 tot en met 2017 in de betreffende zones zeer regelmatig zijn overschreden. Dat die grenswaarden tijdens bepaalde jaren niet werden overschreden, doet niets af aan de vaststelling dat specifieke bepalingen uit de betrokken Europese richtlijn systematisch en voortdurend zijn overtreden. Het is volgens het Hof ook niet relevant dat de zones waarin de overtredingen plaatsvonden, slechts een deel van het volledige grondgebied omvatten. De overschrijding van de grenswaarden voor PM10-deeltjes, zelfs in één enkele zone, volstaat op zich om vast te stellen dat de bepalingen van de richtlijn Luchtkwaliteit niet zijn nageleefd. Bovendien heeft Italië niet tijdig de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overschrijding beperkt bleef in tijd. De dag- en jaargrenswaarden werden in de betrokken zones immers gedurende minstens acht jaar "systematisch en voortdurend" overschreden. De maatregelen die Italië aan het Hof voorlegde, zijn voor het merendeel pas recent aangenomen. En bovendien voorzien verschillende van die plannen in een termijn van meerdere jaren tot zelfs twee decennia om de doelstellingen te halen. (Belga)

De Europese Commissie heeft al in 2014 een niet-nakomingsprocedure ingeleid tegen Italië omdat het de grenswaarden voor PM10-deeltjes (fijn stof) in een aantal zones systematisch en voortdurend overschreed. Dat was volgens de Commissie al sinds 2008 het geval. Omdat ze de verklaring van Italië onvoldoende achtte, trok de Commissie in 2018 naar het Europees Hof van Justitie. In een arrest stelt het Hof nu vast dat de dag- en jaargrenswaarden voor PM10-deeltjes van 2008 tot en met 2017 in de betreffende zones zeer regelmatig zijn overschreden. Dat die grenswaarden tijdens bepaalde jaren niet werden overschreden, doet niets af aan de vaststelling dat specifieke bepalingen uit de betrokken Europese richtlijn systematisch en voortdurend zijn overtreden. Het is volgens het Hof ook niet relevant dat de zones waarin de overtredingen plaatsvonden, slechts een deel van het volledige grondgebied omvatten. De overschrijding van de grenswaarden voor PM10-deeltjes, zelfs in één enkele zone, volstaat op zich om vast te stellen dat de bepalingen van de richtlijn Luchtkwaliteit niet zijn nageleefd. Bovendien heeft Italië niet tijdig de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overschrijding beperkt bleef in tijd. De dag- en jaargrenswaarden werden in de betrokken zones immers gedurende minstens acht jaar "systematisch en voortdurend" overschreden. De maatregelen die Italië aan het Hof voorlegde, zijn voor het merendeel pas recent aangenomen. En bovendien voorzien verschillende van die plannen in een termijn van meerdere jaren tot zelfs twee decennia om de doelstellingen te halen. (Belga)