In Khirbet Tana op de Westelijke Jordaanoever werden woensdag scholen en andere infrastructuur vernield die gefinancierd werden via een consortium dat humanitaire hulp regelt ter bescherming van de Palestijnen op de Westoever. De humanitaire initiatieven werden in overeenstemming met het internationale humanitair recht uitgevoerd, onderstrepen Reynders en De Croo. België ziet bovendien een "onrustwekkende toename van het aantal vernielingen en inbeslagnames van Palestijnse infrastructuur in Zone C op de Westelijke Jordaanoever sinds begin dit jaar". Ze roepen Israël op om het international humanitair recht na te leven en vragen dat lokale en internationale humanitaire organisaties "onvoorwaardelijk toegang kunnen hebben tot de kwetsbare bevolking". Verwijzend naar het Europese standpunt drukken de Belgen tot slot hun bezorgdheid uit over de verslechtering van de leefomstandigheden van de Palestijnse bevolking in zone C van de Westoever, roept ze Israël op een einde te maken aan de vernielingen en bijkomende vernielingen en inbeslagnames te voorkomen. België en de EU blijven zich ook verzetten tegen de Israëlische nederzettingen en de verdrijvingen en beperkingen voor de Palestijnse bevolking die daarmee gepaard gaan. (Belga)

In Khirbet Tana op de Westelijke Jordaanoever werden woensdag scholen en andere infrastructuur vernield die gefinancierd werden via een consortium dat humanitaire hulp regelt ter bescherming van de Palestijnen op de Westoever. De humanitaire initiatieven werden in overeenstemming met het internationale humanitair recht uitgevoerd, onderstrepen Reynders en De Croo. België ziet bovendien een "onrustwekkende toename van het aantal vernielingen en inbeslagnames van Palestijnse infrastructuur in Zone C op de Westelijke Jordaanoever sinds begin dit jaar". Ze roepen Israël op om het international humanitair recht na te leven en vragen dat lokale en internationale humanitaire organisaties "onvoorwaardelijk toegang kunnen hebben tot de kwetsbare bevolking". Verwijzend naar het Europese standpunt drukken de Belgen tot slot hun bezorgdheid uit over de verslechtering van de leefomstandigheden van de Palestijnse bevolking in zone C van de Westoever, roept ze Israël op een einde te maken aan de vernielingen en bijkomende vernielingen en inbeslagnames te voorkomen. België en de EU blijven zich ook verzetten tegen de Israëlische nederzettingen en de verdrijvingen en beperkingen voor de Palestijnse bevolking die daarmee gepaard gaan. (Belga)